Pardubice Open 2019 CZE, Pardubice • 4-7 July 2019

Game
Pool
Category
International
Type
Individual
Venue
CZE, Pardubice
Start
4 July 2019
Final
7 July 2019

4. 7. 2019 - 7. 7. 2019


Dyscyplina:
8-ball 
Miejsce:
Pardubice - Republika Czeska, ČSOB Pojišťovna arena Pardubice (duza sala).
Materiał:
16x stoły Diamond Pro Am, sukno Simonis 860 HR, bale Aramith - wypożyczony firma Diamond Billiards Europe, reprezentowana przez pana Jussi Tyrkkö.
4x stoły Rasson Victory, sukno Spedball Pro - wypożyczony firma EURO-TECH Anita Gibas. 
Kategorię:
mężczyźni (wolna kategoria) - maks. 220 uczestników
kobiety - maks. 64 uczestników
juniorzy (urodzeni w 2001 i później) - maks. 64 uczestników
Systém gier:
4 osobowe grupy, dwóch pierwszych awansuje do single KO, 8balldo 5ciu wygranych, naprzemienne rozbicie. Możliwość zakupu na rebuy.
Wpisowe:
kategorię mężczyzn - 1.000 CZK (o 160 PLN)
kategoria kobiet - 800 CZK (o 130 PLN)
kategoria juniorzy - zadarmo.
Wpisowe płatne na miejscu.
Prize money: (wypłacane w CZK)
kategorię mężczyzn: 1. - 4. miejsce Puchar + 1. miejsce = 40.000 CZK (o 6.450 PLN), 2. miejsce = 24.000 CZK (o 3.850 PLN), 3. - 4. miejsce = 12.000 CZK (o 1.900 PLN), 5. - 8. miejsce = 5.000 CZK (o 800 PLN), 9. - 16. miejsce = 2.000 CZK (o 300 PLN), 17. - 32. miejsce = 1.000 CZK (o 160 PLN)
kategorię kobiet: 1. - 4. miejsce Puchar, (ostateczna kwota nagród zależy od liczby zarejestrowanych kobiet)
kategorię juniorów: 1. - 4. miejsce Puchar + wpisowe Pardubice open 2020 w kategorii mężczyźni (wolne kategoria).
Program turnieje:
Uroczyste otwarcie - piątek, 5 lipca 2019 o godzinie 16:00
Mężczyźni - Grupy: czwartek, 4 lipca 2019 od 10:00 do 16:00 i od 16:00 do 22:00 + piątek, 5 lipca 2019 od 16:00 do 22:00
Mężczyźni - ostateczna SKO: niedziela, 7 lipca 2019 od 10:00 -> dress code B
Kobiety - grupy: piątek, 5 lipca 2019 od 10:00 do 16:00
Kobiety - ostateczna SKO: sobota, 6 lipca 2019 10:00 -> dress code B
Juniorzy - Grupy: sobota, 6 lipca 2019 od 10:00 do 16:00
Juniorzy - ostateczna SKO: sobota, 6 lipca 2019 16:00 -> dress code B
Wolna gra w sobotę, 6 lipca 2019 od 18:00 (turniej par)
Miezkanie:
Hotel LabeAutokemp Cihelna PardubiceHotel TRIM + więcej booking.com 

Participants listOur Sport Partners