KORONA 1 POL, To be announced • 5-7 April 2020

Game
Straight pool
Category
International
Type
Individual
Venue
POL, To be announced
Start
5 April 2020
Final
7 April 2020

Cykl turniejów  „ KORONA”  - POLISH VERSION 

ENGLISH VERSION - DOWN 

Przyjmij wyzwanie Mistrza Polski Michała Turkowskiego, który po powrocie z turnieju  w USA przebywa na kwarantannie w swoim klubie bilardowym ! 

                                                                              REGULAMIN 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju bilardowym organizowanym przez internet z wykorzystaniem prywatnych stołów. Wszyscy uczestniczący          w zawodach muszą przestrzegać Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( z późniejszymi zmianami).

Celem turnieju jest aktywizacja sportowa oraz wsparcie zawodników i działaczy w okresie walki  z pandemią koronawirusa.

 

TERMIN: W kwietniu proponujemy udział w 3 turniejach :

    I turniej -    5- 7 kwietnia 2020 r.

               II turniej - 9- 11 kwietnia 2020 r,

               III turniej - 16-19 kwietnia 2020 r.

W zależności od obowiązującego w Polsce prawa w okresie pandemii koronwirusa podamy terminy kolejnych turniejów.

ZAWODNICY, SPRZĘT DO GRY i PODZIAŁ NA KATEGORIE: 

Turniej ma charakter otwarty i może się do niego zgłosić każda osoba bez względu na wiek, płeć czy narodowość. Organizator ma pełne prawo selekcji uczestników.

Dla grupy PRO : stoły bilardowe 8,9-ft w prywatnym posiadaniu,

Dla grupy  AMATOR stoły bilardowe 6,7,8 lub 9-ft w prywatnym posiadaniu,

Grupa PRO – 30 zawodników – wykaz poniżej.

Grupa AMATOR – pozostali. Osoba, która nie jest wymieniona w grupie PRO może dobrowolnie zadeklarować chęć gry w tej grupie. Osoba z grupy PRO nie może przejść do grupy Amator. Wyniki osiągnięte przez uczestników będą umieszczone w jednym wykazie, ale oddzielnie liczone do nagród.  

 

ORGANIZATOR: Mak Marketing (sprzedawca sprzętu bilardowego–www.sklep@makmarketing.pl  )

PATRONAT PARTNERZY: East European Billiard Council,

PATRONAT :  Polski Związek Bilardowy 

NAGRODY FINANSOWE + puchar.

Na nagrody zostanie przeznaczone  60% z opłat startowych i rozdzielone będą w następujący sposób:

  • 1 miejsce grupa PRO lub zwycięzca ( ten kto zrobi najlepszy wynik) – 40% + puchar.
  • 1 miejsce grupa AMATOR – 25 %
  • 2 miejsce grupa PRO– 20%
  • 2 miejsce grupa AMATOR – 15 %

UWAGA!  Gdyby najlepszy wynik turnieju zrobił zawodnik z grupy AMATOR otrzymuje nagrodę dla zwycięzcy, a wtedy najlepszy  z grupy PRO nagrodę dla zwycięzcy grupy AMATOR. 

Nagrody finansowe zostaną zawodnikom przesłane na wskazane rachunki bankowe. Puchar zostanie przekazany na najbliższym turnieju POL TOUR, a w przypadku zawodników zagranicznych na Dynamic Best of the East.


ZASADY ORGANIZACYJNE  

Każdy zawodnik gra indywidualnie w domu lub miejscu gdzie znajduje się stół. Maksymalnie, w tym pomieszczeniu może przebywać jeszcze jedna osoba. Jego gra jest obserwowana on-line - na żywo przez internet przez sędziego, który kontroluje przestrzeganie zasad oraz potwierdza zdobyte punkty. 

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW: Każda osoba zainteresowana udziałem w turnieju przesyła zgłoszenie na turniej na adres   ebc@ebc-billiard.com podając imię i nazwisko, przynależność klubową lub miasto zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Osoby, które do tej pory nie podpisywały podczas turniejów Mak Marketing lub East European Billiard Council oświadczenia RODO dodatkowo wpisują formułę, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów sportowych.

Zgłoszenia osób przyjmowane są w dniach:

- do I turnieju- od 30 marca do 3 kwietnia

- do II turnieju do 7 kwietnia,

- do III turnieju do 14 kwietnia

Dopuszczeni do udziału w turnieju na bieżąco będą rejestrowani na stronie turnieju na www.ebc-billiard.com . Z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnicy dokonują opłaty startowej na rachunek bankowy East European Billiard Council.  Na stronie EEBC oraz www.makmarketing.pl   będą publikowane wyniki osiągane przez zawodników.

Organizator w porozumieniu z zawodnikami ustala dzień i godziny udziału w turnieju oraz ustala formę przekazu obrazu.  Zawodnik będzie musiał umieścić kamerę ( telefon ) nad stołem, aby sędzia widział całe pole gry.

SYSTEM SPORTOWY

Gramy w zmodyfikowaną odmianę 14/1. Na stole ustawiamy trójkąt z 15 bil. Rozbijamy go silnie białą z pola bazy. Gdy wpadnie któraś z bil kontynuujemy podejście, aż do momentu popełnienia błędu lub faulu – zgodnie z zasadami 14/1. Celem jest wbicie jak największej liczby bil.

Każdy zawodnik w jednym turnieju, dokonując opłaty startowej w wysokości 20 złotych ma 4 podejścia. Można jednak wpłacić wielokrotność tej kwoty 40 zł i mieć 8 podejść. 8 podejść to maksymalna liczba w jednym turnieju. Podejście liczy się od momentu rozbicia do popełnienia błędu lub faulu. Na koncie zawodnika zapisywane są dwa najlepsze osiągnięte wyniki.            W przypadku, gdy z rozbicia nie wpadnie żadna bila podejście uważa się za zakończone. 

Zawodnik może wykonywać swoje podejścia w jednym lub kilku ustalonych terminach.

Zwycięzcami pozostają Ci zawodnicy, którzy osiągnęli najlepszy wynik. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie ten sam rezultat decyduje drugi osiągnięty przez nich wynik. Gdyby i to było jednakowe zorganizowana będzie dogrywka.

Szczególne uregulowanie: zawodnik po wbiciu bili ( bil) podaje głosowo, za każdym razem, bieżący wynik. Po zakończeniu podejścia potwierdza wynik z sędzią pojedynku.

STRÓJ TURNIEJOWY- dowolny

UWAGA!!!
Zawodnik w wyznaczonym dla niego dniu gier musi najpóźniej rozpocząć podejścia w ciągu 10 minut                          od wyznaczonej godziny. W przypadku nieobecności traci pierwsze podejście. Przy spóźnieniu 15 minut                     – dyskwalifikacja.

W przypadku zerwania przekazu internetowego decyzję o kontynuacji podejścia podejmuje sędzia.

Dokładne godziny zostaną podane wraz z opublikowaniem listy uczestników!!!

Na życzenie zawodnika relacja on-line odbędzie się przez internet przez facebooka.  

OPŁATY STARTOWE:

20 zł – wszyscy zawodnicy za 4 podejścia,

40 zł – wszyscy zawodnicy za 8 podejść.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem obowiązują przepisu ustawy tzw. specustawy . Podkreślamy, że miejscu gry może przebywać zawodnik i maksymalnie 1 osoba ( nie dotyczy członków rodziny, którzy mieszkają wspólnie z zawodnikiem w miejscu, gdzie znajduje się stół bilardowy).

Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.

Sekretarz turnieju: Robert Kowalski,

Bliższe informacje: Mak Marketing tel./fax: 41 362-11-47; e-mail: mak@makmarketing.pl

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY PRO

1 Babica Radosław, 2 Batkowski Sebastian,3 Bąk Tomasz, 4 Brzękowski Arkadiusz,  5 Ćwikła Krystian, 6 Fortuński Mieszko, 7 Jamorski Oskar, 8 Juszczyszyn Konrad, 9 Kapłan Tomasz, 10 Kudlik Marek ,11 Kural Szymon, 12 Likowski Piotr ,  13 Niewęgłowski Jan, 14 Ostrowski Piotr,  15 Peret Patryk , 16 Rozwadowski Bartosz,  17 Skoneczny Mariusz ,  18 Skowerski Karol,  19 Stankiewicz Adam ,  20 Sząszor Kamil,  21 Szewczyk Wojciech,  22 Turkowski Michał, 23 Witkowski Maciej,  24 Zając Dominik, 25 Ząbecki Mikołaj, 26 Łopotko Hubert, 27 Macioł Daniel,  28 Piekarski Konrad,  29. Skoneczny Adam, 30. Śniegocki Mateusz.

 

HOME EVENTS – CORONA 2020

REGULATION

 

Date of events:  5-7.04.2020  ;  9-11.04. 2020  ;   16-19.04.2020

Place: private homes

Equipment: tables 8,9 ft. 

Rules:

All participants are required to comply with the governments regulations of  provisions on the threat of a Corona virus.

Modified game rules 14/1. Target – highest series ( break).  Start: 15 balls arranged in a triangle like to play in 14/1. Opening break -  white ball like in 8-ball - a strong shot. If we have ball in pocket we continue game like 14/1. 

Participant plays alone on private table.  He (she)  has 4 or 8 attempts. In each of them trying to get the most points. This approach is considered complete if the break does not fall into any ball, the player makes a foul or mistake.

 The player's game is watched, over the internet, by a referee appointed by the organizer.

Registration: E-mail: ebc@ebc-billiard.com  until : April 3, April 7, April 15.  List of participants: www.ebc-billiard.com . EEBC needs: names of player and mobile phone number for contact.

Entry fee: 4 attempts  - 4 euro ,  8 attempts – 8 euro.

Pay by bank transfer on EEBC , Kielce , Poland - IBAN : PL 30 1050 1416 1000 0090 9652 6570.

Organizer will be select a referee. He will call to player. They will determine the exact date and time of the game.

The player must position the camera above the table, so that the referee can see the entire surface of the playing field. For this purpose, you can use any form of image transfer. At the player's request, his game will be shown on Facebook.

Prize money: 60% of entry fee.

EEBC will pay the prizes by bank.

More: Mak Marketing or EEBC – phone Poland +48 41 362-11 -47 ( 10.30- 16.00).

Participants list

1Gdańsk, Green Club
2Łódź, Frame
3Kraków, TCF HuB
4Dębica
5Bratislava, Elite KAMI PROFIT
6Kętrzyn, Seven
7Poznan
8Warszawa
9Rzeszów, Ósemka
10Kielce
11Gdańsk, Green Club
12Żnin, UKS Pałuki
1
#1

Final Standing

Bratislava, Elite KAMI PROFIT0.00.00%

Place 1

Kielce43.00.00%

Place 2

Poznan29.00.00%

Place 3

Kraków, TCF HuB16.00.00%

Place 4

Warszawa14.00.00%

Place 5

Kętrzyn, Seven13.00.00%

Place 6-7

Rzeszów, Ósemka9.00.00%
Gdańsk, Green Club9.00.00%

Place 8

Żnin, UKS Pałuki6.00.00%

Place 9

Gdańsk, Green Club5.00.00%

Place 10-11

Łódź, Frame4.00.00%
Dębica4.00.00%


Our Sport Partners