2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour POL, Kielce • 27-28 August 2020

Game
9-ball
Category
International
Type
Individual
Venue
POL, Kielce
Plac Moniuszki 2b
Start
27 August 2020
Final
28 August 2020

UWAGA !!!! Regulamin w wersji polskiej znajduje sie poniżej tekstu po angielsku !!!

                               

 

  5th INTERNATIONAL BILLIARD FESTIVAL -KIELCE 2020

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marshal of the Swietokrzyskie Province, Mayor of Kielce City

 present

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

BOYS AND GIRLS

KIELCE 27-28.08.2020

Special security policies will be introduced due to the COVID 19 epidemic.

Venue:  Kielce Billiard Centre , 2B Pl. Moniuszki , Grand Hotel Best Western  -Kielce , Sienkiewicza str.78.

Tables/ Cloth/ Balls-  10 tables - Dynamic III 9 ft, WiK, Diamond, / Iwan Simonis 860, /Aramith Duramith Tournament

Schedule: 27. 08.2020

 – 8.45-9.30 - player meeting and registration in the club,

- 10.00 – opening ceremony

- 10.15 – 19.00 -  matches,

28.08.2020

- 10.00 -16.00 - matches

– 16.00 – 17.00  – final and award ceremony.

The announcement on the technical course of the tournament will be published at least 5 days before the competition on www.ebc-billiard.com and www.makmarketing.pl

Tournament: Two different events: girls and boys. Max age 17 years old ( born: 2003 and younger) 9-ball;

 1st Stage – Robin Round system –matches in groups) race to 4-5,  2nd Stage –  single elimination, (depending on the number of participants) , race to 5-6.  

Registration: on email ebc@ebc-billiard.com  only !!!! . Registration will be close on 18.08. 2020

Dress code: Polo shirt or shirt, one color trousers (no jeans and sport trousers allowed), shoes (no sneakers and sport shoes allowed).

Prizes: boys and girls categories

1st - place- Cup+ medal+ gifts , 2nd place- Cup+ medal+ gifts , 3-4th place- Cup+ medal+ gifts .

Entry-fee: 10 euro.  The participants the entry fee pay during the registration or on EEBC’s bank account before the event.

Hotel :

Hotel Best Western – Grand Hotel -4 stars – 78 Sienkiewicza Str. , Kielce ( 900 m to club), https://www.bestwestern.pl/ .prices: 54 euro – double room with breakfast.

Hotel DAL , 12 Piotrkowska Str. , Kielce  www.hoteldal.pl , phone: +48 41 336-10-00 . Prices: 45 euro - double room with breakfast. ( 0,7 km to club, 200 m to Best Western ), - booking until 20.08. on mail: sekretarz@bilard-sport.pl

Other hotels :  www.booking.com

Tournament director : Dariusz Kobacki, Head referee: Marek Karlikowski.

 

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

 zapraszają na

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

KIELCE 27-28.08.2020

Obowiązują specjalne przepisy sanitarne związane z COVID 19.

 

Miejsca gier :  Kieleckie  Centrum Bilardowe , 2B Pl. Moniuszki , Grand Hotel Best Western  -Kielce , Sienkiewicza str.78.

Stoły/ Sukno/ Bile-  10 stołów - Dynamic III 9 ft, WiK, Diamond, / Iwan Simonis 860, /Aramith Duramith Tournament

Program: 27. 08.2020

 – 8.45-9.30 – rejestracja 1 grupy zawodników w KCBil,

- 10.00 – otwarcie  

- 10.15 – 19.00 -  mecze,

28.08.2020

- 10.00 -16.00 - mecze

– 16.00 – 17.00  – finał i zakończenie turnieju

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa zawodnicy zostaną podzieleni na grupy. Każda z grup będzie rozpoczynała mecze          o określonych godzinach. Tylko zawodnicy wyznaczeni do gry będą zjawiali się w salach gier.

Turniej odbędzie się bez publiczności. W miejscu gier mogą przebywać grający zawodnicy, opiekunowie, przedstawiciele klubów oraz osoby zaproszone przez organizatora. Każda osoba wchodząca do sal gier będzie poddana ogólnej kontroli medycznej.

Komunikat o systemie organizacji zawodów zostanie opublikowany na ok.5 dni przed turniejem na  www.ebc-billiard.com              i www.makmarketing.pl

Turniej – system sportowy: gra w odmianę 9 bil .  Dwa oddzielne turnieje – chłopcy, dziewczęta. Maksymalny wiek  18 lat              ( ur. 2002 i młodsi) ,

I faza – gra w grupach – każdy z każdym do  3-5,  II faza – system pucharowy  do 4-5. Z każdej grupy awansuje dwóch najlepszych zawodników. Dokładne informacje zostaną podane po zamknięciu list startowych.   

Rejestracja: zgłoszenia będą przyjmowane na adres mailowy: junior@bilard-sport.pl  do 18.08. 2020. Szefowi ekip                    lub opiekunowie muszą dostarczyć podpisane deklaracje związane z bezpieczeństwem zdrowotnym (COVID 19). Przekazują              je prowadzącym turniej.  Druk deklaracji znajduje się poniżej.

STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe ciemne buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listę startową zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia                z dokonania opłaty startowej.

Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane oddzielnie dla chłopców I dziewcząt. Otrzymają je 4 najlepsze osoby w każdej                z kategorii.

Opłata startowa: 45 złotych ( ok. 10 euro).  Kluby wpłacają ją przed zawodami przelewem na rachunek stowarzyszenia EEBC.  Po zgłoszeniu zawodników Klub otrzyma fakturę do zapłaty.  Osoby płacące indywidualnie wpłacają opłatę na to samo konto bankowe.  W szczególnych przypadkach dyrektor turnieju może wyrazić zgodę na wpłatę gotówkową przed zawodami. Aby zawodnik został dopuszczony do gry opłata startowa musi wpłynąć na rachunek EEBC najpóźniej do 24.08.2020 r.  Wniosek        o fakturę znajduje się poniżej.

Dyrektor turnieju : Dariusz Kobacki, Sędzia główny:  Marek Karlikowski.

 

ZAKWATEROWANIE- nie ma obowiązkowego zakwaterowania w podanych hotelach. Jednak polecamy je jako naszych partnerów. W przypadku chęci zamieszkania w  hotelu Best Western i DAL rezerwację prosimy kierować do 20.08. na mail: sekretarz@bilard-sport.pl Hotele przygotowały specjalne ceny dla uczestników turnieju. Szczegóły pod telefonem: 41 362-11-47.  

Hotel Best Western – Grand Hotel -4 gwiazdki – 78 Sienkiewicza Str. , Kielce ( 900 m do KCBil), https://www.bestwestern.pl/ .

Hotel DAL , ul Piotrkowska 12. , Kielce  www.hoteldal.pl ( 0,7 km do KCBil, 200 m do Best Western ),

Pozostałe hotele:   www.booking.com

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

EEBC JUNIOR CUP – MAK MARKETING JUNIOR TOUR

ORGANIZOWANEGO W  KIELCACH  W DNIACH 27-28.08. 2020 ROKU.

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

 1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
 2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
 3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach organizowanych przez EEBC i Mak marketing w 2020 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK                NIE

 

…………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

(miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich                     …………………………………………………..

                                                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).

 

 

 

WNIOSEK O FAKTURĘ ZA OPŁATY STARTOWE

W TURNIEJU EEBC JUNIOR CUP –KIELCE 27-28.08.2020 R.

 

Zwracamy się z wnioskiem o wystawienie faktury za opłaty startowe w w/w turnieju za następujących zawodników:

Kat. Chłopców: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kat. Dziewcząt ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem:   …………… os x 45 zł = …………………………….

 

Dane do faktury : ………………………………………………………………………………………………………………..

                                               ( nazwa klubu lub firmy)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( adres )

 

…………………………………………………………………………..

(NIP ).

 

                                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                       ( podpis wnioskodawcy)

 

 

Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council  i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

                                                            Kielce dnia 3 czerwca 2020 roku.

 

Zasady bezpieczeństwa na bilardowych zawodach sportowych

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
 4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
 5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

 

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

 

Część czwarta

 

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

 

Prezes EEBC i Mak Marketing

 

Marcin Krzemiński

 

Participants list

1POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker


Our Sport Partners