2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour - Boys POL, Kelce • 27-28 August 2020

Game
9-ball
Category
International
Type
Individual
Venue
POL, Kelce
Plac Moniuszki 2b
Start
27 August 2020
Final
28 August 2020

UWAGA !!!! Regulamin w wersji polskiej znajduje sie poniżej tekstu po angielsku !!!

                               

 

  5th INTERNATIONAL BILLIARD FESTIVAL -KIELCE 2020

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marshal of the Swietokrzyskie Province, Mayor of Kielce City

 present

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

BOYS AND GIRLS

KIELCE 27-28.08.2020

Special security policies will be introduced due to the COVID 19 epidemic.

Venue:  Kielce Billiard Centre , 2B Pl. Moniuszki , Grand Hotel Best Western  -Kielce , Sienkiewicza str.78.

Tables/ Cloth/ Balls-  10 tables - Dynamic III 9 ft, WiK, Diamond, / Iwan Simonis 860, /Aramith Duramith Tournament

Schedule: 27. 08.2020

 – 8.45-9.30 - player meeting and registration in the club,

- 10.00 – opening ceremony

- 10.15 – 19.00 -  matches,

28.08.2020

- 10.00 -16.00 - matches

– 16.00 – 17.00  – final and award ceremony.

The announcement on the technical course of the tournament will be published at least 5 days before the competition on www.ebc-billiard.com and www.makmarketing.pl

Tournament: Two different events: girls and boys. Max age 17 years old ( born: 2003 and younger) 9-ball;

 1st Stage – Robin Round system –matches in groups) race to 4-5,  2nd Stage –  single elimination, (depending on the number of participants) , race to 5-6.  

Registration: on email ebc@ebc-billiard.com  only !!!! . Registration will be close on 18.08. 2020

Dress code: Polo shirt or shirt, one color trousers (no jeans and sport trousers allowed), shoes (no sneakers and sport shoes allowed).

Prizes: boys and girls categories

1st - place- Cup+ medal+ gifts , 2nd place- Cup+ medal+ gifts , 3-4th place- Cup+ medal+ gifts .

Entry-fee: 10 euro.  The participants the entry fee pay during the registration or on EEBC’s bank account before the event.

Hotel :

Hotel Best Western – Grand Hotel -4 stars – 78 Sienkiewicza Str. , Kielce ( 900 m to club), https://www.bestwestern.pl/ .prices: 54 euro – double room with breakfast.

Hotel DAL , 12 Piotrkowska Str. , Kielce  www.hoteldal.pl , phone: +48 41 336-10-00 . Prices: 45 euro - double room with breakfast. ( 0,7 km to club, 200 m to Best Western ), - booking until 20.08. on mail: sekretarz@bilard-sport.pl

Other hotels :  www.booking.com

Tournament director : Dariusz Kobacki, Head referee: Marek Karlikowski.

 

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

 zapraszają na

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

KIELCE 27-28.08.2020

Obowiązują specjalne przepisy sanitarne związane z COVID 19.

 

REGULAMIN 

2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour 2020

Stoły:   10 stołów turniejowych  9-ft

Odmiana:   9 – bil, 

Dystans: gry do 3 i 4 wygranych partii

Opłata startowa:   45 zł,

Odprawa: godzina 9.30   grający od 10.00 na  stołach  nr 1-8  odprawa w KCB  

Otwarcie zawodów:  obowiązkowo zawodnicy grający na stołach nr  9-10  oraz grający w późniejszych godzinach  a przebywający już w Kielcach  zbiórka o 9.45  w Grand Hotelu  Best Western  ul. H. Sienkiewicz 78

System sportowy:

I etap: grupy 4 osobowe, gry  każdy z każdym
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:   80  zawodników

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych juniorów  z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2019. Zakłada się że zagrają  64 osoby z kraju i 16 osób z zagranicy.  W przypadku braku zgłoszeń z zagranicy miejsca zostaną uzupełnione zawodnikami z kraju z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. ranking kroczący International Junior Cup
  2. data zgłoszenia do turnieju,                                                                                                                 
 2. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zaw. w kat chł i do 2 zaw. w kat. dz.)

- zawodnicy których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących,

- zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
- tylko Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl

Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.na www.ebc-billiard.com  oraz www.makmarketing.pl.   


Po dokonaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu zawodnika kluby otrzymają faktury za opłatę startową, którą muszą opłacić nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju. Opłata startowa wnoszona jest na rachunek bankowy stowarzyszenia East European Billiard Council i musi być uregulowana  do 24 sierpnia. Brak wpłaty spowoduje wykreślenie zawodników z listy startowej.

Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.

Zawodnicy startujący po raz pierwszy w cyklu EEBC JT muszą złożyć zgodę RODO

Wszyscy zawodnicy składają pisemne oświadczenie COVID -19 podpisane przez pełnoletnich opiekunów prawnych. (zał.)

Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2020 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.

Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.

Strój:

Ze względu na międzynarodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

 • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
 • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
 • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
 • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stroju wizytowego. Dopuszcza się krój tzw. „five pocket” , ale nie powinien to być materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu.

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo umieszczenia na stroju zawodników przywieszki z logo Miasta Kielce i nazwą imprezy.

 W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju posiada prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki. Jeżeli strój odbiega znacznie od wymaganego  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.


Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

Nagrody:

 • Puchary i medale
 • Nagrody rzeczowe
 • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
 • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2020  wg regulaminu MPJ

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnicy i trenerzy (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rekomendacji i zaleceń  organizatora dotyczących reżimu sanitarnego i przeciwdziałania Covid-19.

W trakcie zawodów w salach gier przebywają tylko zawodnicy i trenerzy z danej rundy rozgrywek. 

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć  z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

 Podczas zawodów wyłącznie MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego. Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Plan gier

Dokładna imienna rozpiska meczów zostanie opublikowana minimum 3 dni przed zawodami. Proszę zastosować się do zawartych w niej informacjach.

CZWARTEK 27.08.2020

Stoły 1-8 znajdują się w KCB ul Moniuszki 2A 

stoły 9-10  znajdują się w Best Western Grand Hotel  ul. H. Sienkiewicza 78

 

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Stół 9

Stół 10

Grupa 6 godz.10.00

Grupa  5 godz.10.00

Grupa 4 godz.10.00

Grupa 3

godz.10.00

 

Grupa 2 godz.10.00

 

 

Grupa 1  godz.10.00

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Grupa 7 godz.12.30

Grupa  8 godz.12.30

Grupa 9 godz.12.30

Grupa 10

godz.12.30

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Stół 9

Stół 10

Grupa 16 godz.15.00

Grupa  15 godz.15.00

Grupa 14 godz.15.00

Grupa 13

godz.15.00

 

Grupa 12 godz.15.00

 

Grupa 11 godz.15.00

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Grupa 17 godz.17.30

Grupa  18

godz.17.30

Grupa 19

godz.17.30

Grupa 20

godz.17.30

 

PIĄTEK  28.08.2020   RUNDA PUCHAROWA  od godz. 10.00

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

EEBC JUNIOR CUP – MAK MARKETING JUNIOR TOUR

ORGANIZOWANEGO W  KIELCACH  W DNIACH 27-28.08. 2020 ROKU.

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

 1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
 2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
 3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach organizowanych przez EEBC i Mak marketing w 2020 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK                NIE

 

…………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

(miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich                     …………………………………………………..

                                                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).

 

 

 

WNIOSEK O FAKTURĘ ZA OPŁATY STARTOWE

W TURNIEJU EEBC JUNIOR CUP –KIELCE 27-28.08.2020 R.

 

Zwracamy się z wnioskiem o wystawienie faktury za opłaty startowe w w/w turnieju za następujących zawodników:

Kat. Chłopców: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kat. Dziewcząt ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem:   …………… os x 45 zł = …………………………….

 

Dane do faktury : ………………………………………………………………………………………………………………..

                                               ( nazwa klubu lub firmy)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( adres )

 

…………………………………………………………………………..

(NIP ).

 

                                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                       ( podpis wnioskodawcy)

 

 

Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council  i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

                                                            Kielce dnia 3 czerwca 2020 roku.

 

Zasady bezpieczeństwa na bilardowych zawodach sportowych

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
 4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
 5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

 

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

 

Część czwarta

 

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

 

Prezes EEBC i Mak Marketing

 

Marcin Krzemiński

 

Participants list

1RekorajA2
2LublinE1
3Labishyn, ŁabiszyniankaJ1
4Tczew, ArkadiaP1
5Kelce, NosanH1
6Wislitsa, UKS MiłekA3
7Gdansk, Green ClubA4
8Rokietnica, Akademia BilardowaE2
9Kelce, Kieleckie Centrum BilardoweB3
10Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerP3
11Janowiec WielkopolskiN2
12Janowiec WielkopolskiB2
13Srock, ULKS DragonD2
14Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerN3
15Wislitsa, UKS MiłekE3
16Tomaszów MazowieckiG3
17Wislitsa, UKS MiłekN1
18Sokolka, LP Metal FachL3
19Jaworzno, UKS Fair PlayF4
20KelceM2
21GdyniaC3
22Kraków, TCF HuBM3
23Rekoraj, SnikersB1
24Kraków, TCF HuBA1
25Kraków, TCF HuBG1
26Srock, ULKS DragonO2
27Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerM1
28Jaworzno, UKS Fair PlayB4
29Tarnov, MUKS IKSC2
30Tarnov, MUKS IKSO4
31Kraków, UKS YMCAC1
32Janowiec WielkopolskiN
33Znin, UKS PałukiL4
34Zduny, UKS BilaE4
35Rokietnica, Akademia BilardowaM4
36Sokolka, LP Metal FachK1
37Zduny, UKS BilaO3
38Kelce, NosanL1
39Kelce, Kieleckie Centrum BilardoweF3
40Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerL3
41Tczew, ArkadiaC4
42Ketrzyn, SevenP2
43Jaworzno, UKS Fair PlayK2
44Lisewo, UKSJ4
45Janowiec WielkopolskiP4
46Jaworzno, UKS Fair PlayD1
47Rekoraj, SnikersJ3
48Tarnov, MUKS IKSK3
49Lisewo, UKSK4
50Kraków, TCF HuBD3
51Kraków, TCF HuBI3
52KelceO1
53České Budějovice, MetropolG2
54Pardubice, Maple Pool ClubF2
55Lodz, FrameF1
56Pardubice, Maple Pool ClubH2
57JaworznoI2
58Kelce, NosanD4
59Zduny, UKS BilaG4
60PiechcinH3
61Janowiec WielkopolskiH4
62Sokolka, LP Metal FachI1
63Rokietnica, Akademia BilardowaJ2
64Znin, UKS PałukiI4
3125
3052
2954
2841
2741
2642
2534
2404
2342
2241
2141
2014
1943
1841
1704
1634
1542
1441
1340
1240
1141
1024
940
804
741
614
641
643
641
614
614
614
641
604
640
604
642
642
642
614
634
640
540
542
541
540
541
540
540
541
542
542
541
540
540
541
542
540
540
442
414
441
440
441
434
434
443
424
440
414
442
441
442
441
443
414
343
341
343
341
334
340
343
341
324
342
342
341
334
340
341
340
342
241
214
242
214
224
243
242
234
242
242
234
224
240
224
241
242
241
142
143
140
141
142
142
141
141
141
140
141
140
142
141
141
143
142

Group A

1234+mΔm+fΔfPlace
1Bednarek Krystian×4 : 04 : 03 : 4211172
2Charczuk Patryk0 : 4×0 : 41 : 4-31-114
3Chmiel Marcin0 : 44 : 0×2 : 41-16-23
4Jastrzab Dominik4 : 34 : 14 : 2×331261

Group B

1234+mΔm+fΔfPlace
1Chrobot Jakub×4 : 11 : 44 : 221922
2Czekajski Norbert1 : 4×0 : 41 : 4-32-104
3Jamorski Oskar4 : 14 : 0×4 : 2331291
4Kraupe Jakub2 : 44 : 12 : 4×1-18-13

Group C

1234+mΔm+fΔfPlace
1Homza Dominik×0 : 40 : 42 : 4-32-104
2Król Bartosz4 : 0×2 : 44 : 1211052
3Kural Szymon4 : 04 : 2×4 : 03312101
4Podlewski Mateusz4 : 21 : 40 : 4×1-15-53

Group D

1234+mΔm+fΔfPlace
1Dybała Jakub×1 : 44 : 13 : 41-18-13
2Stachowiak Sambor4 : 1×4 : 14 : 03312101
3Szybist Maciej1 : 41 : 4×1 : 4-33-94
4Wiech Michał4 : 30 : 44 : 1×21802

Group E

1234+mΔm+fΔfPlace
1Boguszewski Paweł×4 : 14 : 14 : 03312101
2Cholewiński Mateusz1 : 4×4 : 14 : 221922
3Gaweł Szymon1 : 41 : 4×2 : 4-34-84
4Mazik Jakub0 : 42 : 44 : 2×1-16-43

Group F

1234+mΔm+fΔfPlace
1Głąb Wojciech×4 : 24 : 30 : 4218-12
2Pałczyński Adam2 : 4×4 : 02 : 41-1803
3Tumpach Lukáš3 : 40 : 4×1 : 4-34-84
4Urbański Michał4 : 04 : 24 : 1×331291

Group G

1234+mΔm+fΔfPlace
1Gorzela Jakub×4 : 31 : 43 : 41-18-33
2Kowalczyk Jakub3 : 4×4 : 24 : 0211151
3Trhlík Adam4 : 12 : 4×4 : 0211052
4Wielebski Antoni4 : 30 : 40 : 4×1-14-74

Group H

1234+mΔm+fΔfPlace
1Bruśnicki Szymon×4 : 14 : 24 : 1331281
2Vlk Matouš1 : 4×1 : 42 : 4-34-84
3Wojciechowski Dominik2 : 44 : 1×2 : 41-18-13
4Woźniak Hubert1 : 44 : 24 : 2×21912

Group I

1234+mΔm+fΔfPlace
1Szybist Miłosz×4 : 31 : 44 : 3219-12
2Widacha Oskar3 : 4×1 : 44 : 31-18-33
3Zielenkiewicz Karol4 : 14 : 1×4 : 1331291
4Świtała Piotr3 : 43 : 41 : 4×-37-54

Group J

1234+mΔm+fΔfPlace
1Borkowski Dawid×4 : 04 : 04 : 03312121
2Serwin Dominik0 : 4×1 : 44 : 11-15-42-4
3Stępień Antoni0 : 44 : 1×1 : 41-15-42-4
4Świdnik Eryk0 : 41 : 44 : 1×1-15-42-4

Group K

1234+mΔm+fΔfPlace
1Miron Szymon×4 : 22 : 44 : 2211022
2Regieli Dominik2 : 4×0 : 44 : 11-16-33
3Swadzba Adam4 : 24 : 0×4 : 1331291
4Szablowski Fabian2 : 41 : 41 : 4×-34-84

Group L

1234+mΔm+fΔfPlace
1Górski Tomasz×4 : 23 : 43 : 41-11003
2Maciejewski Jakub2 : 4×0 : 42 : 4-34-84
3Nowak Jeremi4 : 34 : 0×4 : 2331271
4Pietrzyk Jacek4 : 34 : 22 : 4×211012

Group M

1234+mΔm+fΔfPlace
1Hajduk Jakub×2 : 43 : 44 : 11-1903
2Jagiełło Krzysztof4 : 2×2 : 44 : 3211012
3Kozera Krzysztof4 : 34 : 2×4 : 1331261
4Michałowski Miłosz1 : 43 : 41 : 4×-35-74

Group N

1234+mΔm+fΔfPlace
1Czekajski Marek×2 : 42 : 44 : 21-18-23
2Filip Mateusz4 : 2×4 : 34 : 2331251
3Guziak Oliwer4 : 23 : 4×4 : 1211142
4Lisiecki Tobiasz2 : 42 : 41 : 4×-35-74

Group O

1234+mΔm+fΔfPlace
1Kozakowski Konrad×1 : 42 : 40 : 4-33-94
2Kukuś Leon4 : 1×4 : 11 : 421932
3Nowacki Ernest4 : 21 : 4×0 : 41-15-53
4Słowik Maciej4 : 04 : 14 : 0×3312111

Group P

1234+mΔm+fΔfPlace
1Bottcher Jakub×4 : 34 : 14 : 2331261
2Czech Wiktor3 : 4×1 : 41 : 4-35-74
3Popławski Michal1 : 44 : 1×4 : 321912
4Spychała Kacper2 : 44 : 13 : 4×1-1903
#1
4
1
#2
4
2
#3
4
3
#4
4
1
#5
4
0
#6
4
1
#7
4
1
#8
0
4
#9
4
0
#10
2
4
#11
4
1
#12
4
0
#13
4
0
#14
4
1
#15
4
2
#16
3
4
#17
0
4
Place 9
#18
4
1
Place 9
#19
4
3
Place 9
#20
1
4
Place 9
#21
4
1
Place 9
#22
4
1
Place 9
#23
4
2
Place 9
#24
0
4
Place 9
#25
3
4
Place 5
#26
4
2
Place 5
#27
4
1
Place 5
#28
4
1
Place 5
#29
5
4
Place 3
#30
5
2
Place 3
#31
2
5
Final

Final Standing

Place 1

Kraków, UKS YMCA100.093.33%

Place 2

Sokolka, LP Metal Fach80.078.67%

Place 3-4

Lublin70.080.00%
Kraków, TCF HuB70.068.67%

Place 5-8

Tarnov, MUKS IKS65.078.67%
Tczew, Arkadia65.077.00%
Rekoraj65.067.33%
Tarnov, MUKS IKS65.064.33%

Place 9-16

Labishyn, Łabiszynianka55.079.33%
Lodz, Frame55.076.67%
Kelce55.076.33%
Kelce, Nosan55.075.00%
Kelce, Nosan55.075.00%
Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker55.073.33%
Kraków, TCF HuB55.073.00%
Sokolka, LP Metal Fach55.057.00%

Place 17-32

Rekoraj, Snikers50.072.67%
Jaworzno, UKS Fair Play50.072.00%
Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker50.068.67%
České Budějovice, Metropol50.052.33%
Kelce, Kieleckie Centrum Bilardowe50.050.67%
Wislitsa, UKS Miłek50.050.00%
Tarnov, MUKS IKS50.050.00%
Rokietnica, Akademia Bilardowa50.049.00%
Janowiec Wielkopolski50.049.00%
Kraków, TCF HuB50.048.33%
Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker50.048.33%
Ketrzyn, Seven50.047.33%
Kelce, Nosan50.047.33%
Kraków, TCF HuB50.046.33%
Jaworzno, UKS Fair Play50.046.00%
Rekoraj, Snikers50.027.00%

Place 33-48

Sokolka, LP Metal Fach45.038.67%
Kelce45.038.67%
Kelce, Kieleckie Centrum Bilardowe45.038.67%
Janowiec Wielkopolski45.038.67%
Srock, ULKS Dragon45.037.67%
Jaworzno, UKS Fair Play45.037.67%
Piechcin45.037.67%
Janowiec Wielkopolski45.036.67%
Gdansk, Green Club45.036.00%
Tomaszów Mazowiecki45.036.00%
Jaworzno45.036.00%
Jaworzno, UKS Fair Play45.035.33%
Zduny, UKS Bila45.034.33%
Lisewo, UKS45.033.67%
Zduny, UKS Bila45.033.00%
Tczew, Arkadia45.033.00%

Place 49-64

Rokietnica, Akademia Bilardowa40.033.67%
Zduny, UKS Bila40.030.67%
Znin, UKS Pałuki40.012.00%
Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker40.09.67%
Janowiec Wielkopolski40.09.67%
Rokietnica, Akademia Bilardowa40.09.67%
Wislitsa, UKS Miłek40.08.33%
Znin, UKS Pałuki40.08.33%
Lisewo, UKS40.08.33%
Pardubice, Maple Pool Club40.08.33%
Pardubice, Maple Pool Club40.08.33%
Srock, ULKS Dragon40.06.67%
Kraków, TCF HuB40.06.67%
Janowiec Wielkopolski40.04.67%
Gdynia40.04.67%
Wislitsa, UKS Miłek40.02.33%


Our Sport Partners