2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour - Boys POL, Kielce • 27-28 August 2020

Game
9-ball
Category
International
Type
Individual
Venue
POL, Kielce
Plac Moniuszki 2b
Start
27 August 2020
Final
28 August 2020

UWAGA !!!! Regulamin w wersji polskiej znajduje sie poniżej tekstu po angielsku !!!

                               

 

  5th INTERNATIONAL BILLIARD FESTIVAL -KIELCE 2020

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marshal of the Swietokrzyskie Province, Mayor of Kielce City

 present

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

BOYS AND GIRLS

KIELCE 27-28.08.2020

Special security policies will be introduced due to the COVID 19 epidemic.

Venue:  Kielce Billiard Centre , 2B Pl. Moniuszki , Grand Hotel Best Western  -Kielce , Sienkiewicza str.78.

Tables/ Cloth/ Balls-  10 tables - Dynamic III 9 ft, WiK, Diamond, / Iwan Simonis 860, /Aramith Duramith Tournament

Schedule: 27. 08.2020

 – 8.45-9.30 - player meeting and registration in the club,

- 10.00 – opening ceremony

- 10.15 – 19.00 -  matches,

28.08.2020

- 10.00 -16.00 - matches

– 16.00 – 17.00  – final and award ceremony.

The announcement on the technical course of the tournament will be published at least 5 days before the competition on www.ebc-billiard.com and www.makmarketing.pl

Tournament: Two different events: girls and boys. Max age 17 years old ( born: 2003 and younger) 9-ball;

 1st Stage – Robin Round system –matches in groups) race to 4-5,  2nd Stage –  single elimination, (depending on the number of participants) , race to 5-6.  

Registration: on email ebc@ebc-billiard.com  only !!!! . Registration will be close on 18.08. 2020

Dress code: Polo shirt or shirt, one color trousers (no jeans and sport trousers allowed), shoes (no sneakers and sport shoes allowed).

Prizes: boys and girls categories

1st - place- Cup+ medal+ gifts , 2nd place- Cup+ medal+ gifts , 3-4th place- Cup+ medal+ gifts .

Entry-fee: 10 euro.  The participants the entry fee pay during the registration or on EEBC’s bank account before the event.

Hotel :

Hotel Best Western – Grand Hotel -4 stars – 78 Sienkiewicza Str. , Kielce ( 900 m to club), https://www.bestwestern.pl/ .prices: 54 euro – double room with breakfast.

Hotel DAL , 12 Piotrkowska Str. , Kielce  www.hoteldal.pl , phone: +48 41 336-10-00 . Prices: 45 euro - double room with breakfast. ( 0,7 km to club, 200 m to Best Western ), - booking until 20.08. on mail: sekretarz@bilard-sport.pl

Other hotels :  www.booking.com

Tournament director : Dariusz Kobacki, Head referee: Marek Karlikowski.

 

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

 zapraszają na

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

KIELCE 27-28.08.2020

Obowiązują specjalne przepisy sanitarne związane z COVID 19.

 

REGULAMIN 

2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour 2020

Stoły:   10 stołów turniejowych  9-ft

Odmiana:   9 – bil, 

Dystans: gry do 3 i 4 wygranych partii

Opłata startowa:   45 zł,

Odprawa: godzina 9.30   grający od 10.00 na  stołach  nr 1-8  odprawa w KCB  

Otwarcie zawodów:  obowiązkowo zawodnicy grający na stołach nr  9-10  oraz grający w późniejszych godzinach  a przebywający już w Kielcach  zbiórka o 9.45  w Grand Hotelu  Best Western  ul. H. Sienkiewicz 78

System sportowy:

I etap: grupy 4 osobowe, gry  każdy z każdym
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:   80  zawodników

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych juniorów  z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2019. Zakłada się że zagrają  64 osoby z kraju i 16 osób z zagranicy.  W przypadku braku zgłoszeń z zagranicy miejsca zostaną uzupełnione zawodnikami z kraju z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. ranking kroczący International Junior Cup
  2. data zgłoszenia do turnieju,                                                                                                                 
 2. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zaw. w kat chł i do 2 zaw. w kat. dz.)

- zawodnicy których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących,

- zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
- tylko Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl

Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.na www.ebc-billiard.com  oraz www.makmarketing.pl.   


Po dokonaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu zawodnika kluby otrzymają faktury za opłatę startową, którą muszą opłacić nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju. Opłata startowa wnoszona jest na rachunek bankowy stowarzyszenia East European Billiard Council i musi być uregulowana  do 24 sierpnia. Brak wpłaty spowoduje wykreślenie zawodników z listy startowej.

Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.

Zawodnicy startujący po raz pierwszy w cyklu EEBC JT muszą złożyć zgodę RODO

Wszyscy zawodnicy składają pisemne oświadczenie COVID -19 podpisane przez pełnoletnich opiekunów prawnych. (zał.)

Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2020 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.

Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.

Strój:

Ze względu na międzynarodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

 • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
 • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
 • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
 • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stroju wizytowego. Dopuszcza się krój tzw. „five pocket” , ale nie powinien to być materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu.

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo umieszczenia na stroju zawodników przywieszki z logo Miasta Kielce i nazwą imprezy.

 W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju posiada prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki. Jeżeli strój odbiega znacznie od wymaganego  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.


Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

Nagrody:

 • Puchary i medale
 • Nagrody rzeczowe
 • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
 • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2020  wg regulaminu MPJ

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnicy i trenerzy (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rekomendacji i zaleceń  organizatora dotyczących reżimu sanitarnego i przeciwdziałania Covid-19.

W trakcie zawodów w salach gier przebywają tylko zawodnicy i trenerzy z danej rundy rozgrywek. 

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć  z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

 Podczas zawodów wyłącznie MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego. Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Plan gier

Dokładna imienna rozpiska meczów zostanie opublikowana minimum 3 dni przed zawodami. Proszę zastosować się do zawartych w niej informacjach.

CZWARTEK 27.08.2020

Stoły 1-8 znajdują się w KCB ul Moniuszki 2A 

stoły 9-10  znajdują się w Best Western Grand Hotel  ul. H. Sienkiewicza 78

 

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Stół 9

Stół 10

Grupa 6 godz.10.00

Grupa  5 godz.10.00

Grupa 4 godz.10.00

Grupa 3

godz.10.00

 

Grupa 2 godz.10.00

 

 

Grupa 1  godz.10.00

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Grupa 7 godz.12.30

Grupa  8 godz.12.30

Grupa 9 godz.12.30

Grupa 10

godz.12.30

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Stół 9

Stół 10

Grupa 16 godz.15.00

Grupa  15 godz.15.00

Grupa 14 godz.15.00

Grupa 13

godz.15.00

 

Grupa 12 godz.15.00

 

Grupa 11 godz.15.00

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Grupa 17 godz.17.30

Grupa  18

godz.17.30

Grupa 19

godz.17.30

Grupa 20

godz.17.30

 

PIĄTEK  28.08.2020   RUNDA PUCHAROWA  od godz. 10.00

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

EEBC JUNIOR CUP – MAK MARKETING JUNIOR TOUR

ORGANIZOWANEGO W  KIELCACH  W DNIACH 27-28.08. 2020 ROKU.

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

 1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
 2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
 3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach organizowanych przez EEBC i Mak marketing w 2020 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK                NIE

 

…………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

(miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich                     …………………………………………………..

                                                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).

 

 

 

WNIOSEK O FAKTURĘ ZA OPŁATY STARTOWE

W TURNIEJU EEBC JUNIOR CUP –KIELCE 27-28.08.2020 R.

 

Zwracamy się z wnioskiem o wystawienie faktury za opłaty startowe w w/w turnieju za następujących zawodników:

Kat. Chłopców: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kat. Dziewcząt ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem:   …………… os x 45 zł = …………………………….

 

Dane do faktury : ………………………………………………………………………………………………………………..

                                               ( nazwa klubu lub firmy)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( adres )

 

…………………………………………………………………………..

(NIP ).

 

                                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                       ( podpis wnioskodawcy)

 

 

Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council  i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

                                                            Kielce dnia 3 czerwca 2020 roku.

 

Zasady bezpieczeństwa na bilardowych zawodach sportowych

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
 4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
 5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

 

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

 

Część czwarta

 

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

 

Prezes EEBC i Mak Marketing

 

Marcin Krzemiński

 

Participants list

1POLRękorajA2
2POLGdańsk, Green ClubE1
3POLBydgoszcz, Klub Sportowy Bilard-Sport-BydgoszczJ1
4POLTczew, ArkadiaP1
5POLKielce, NosanH1
6POLWiślica, UKS MiłekA3
7POLGdańsk, Green ClubA4
8POLRokietnica, Akademia BilardowaE2
9POLKielce, Kieleckie Centrum BilardoweB3
10POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerP3
11POLJanowiec WielkopolskiN2
12POLJanowiec WielkopolskiB2
13POLSrock, ULKS DragonD2
14POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerN3
15POLWiślica, UKS MiłekE3
16POLJaworzno, UKS Fair PlayF4
17POLTomaszów MazowieckiG3
18POLWiślica, UKS MiłekN1
19POLSokółka, LP Metal FachL3
20POLKielceM2
21POLGdyniaC3
22POLKraków, TCF HuBM3
23POLJaworzno, UKS Fair PlayB1
24POLJaworzno, UKS Fair PlayA1
25POLWarszawa, WSB M13G1
26POLSrock, ULKS DragonO2
27POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerM1
28POLJaworzno, UKS Fair PlayB4
29POLTarnów, MUKS IKSC2
30POLTarnów, MUKS IKSO4
31POLKraków, UKS YMCAC1
32POLJanowiec WielkopolskiN
33POLŻnin, UKS PałukiL4
34POLZduny, UKS BilaE4
35POLRokietnica, Akademia BilardowaM4
36POLSokółka, LP Metal FachK1
37POLZduny, UKS BilaO3
38POLKielce, NosanL1
39POLKielce, Kieleckie Centrum BilardoweF3
40POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerL3
41POLTczew, ArkadiaC4
42POLKętrzyn, SevenP2
43POLJaworzno, UKS Fair PlayK2
44POLLisewo, UKSJ4
45POLJanowiec WielkopolskiP4
46POLJaworzno, UKS Fair PlayD1
47POLRękoraj, SnikersJ3
48POLTarnów, MUKS IKSK3
49POLLisewo, UKSK4
50POLKraków, TCF HuBD3
51POLKraków, TCF HuBI3
52POLKielceO1
53CZEČeské Budějovice, MetropolG2
54CZEPardubice, Maple Pool ClubF2
55POLŁódź, FrameF1
56CZEPardubice, Maple Pool ClubH2
57POLJaworznoI2
58POLKielce, NosanD4
59POLZduny, UKS BilaG4
60POLPiechcinH3
61POLJanowiec WielkopolskiH4
62POLSokółka, LP Metal FachI1
63POLRokietnica, Akademia BilardowaJ2
64POLŻnin, UKS PałukiI4

Final

3125

Semifinal

3052
2954

Quaterfinal

2841
2741
2642
2534

1/8 finals

2404
2342
2241
2141
2014
1943
1841
1704

First round

1634
1542
1441
1340
1240
1141
1024
940
804
741
641
540
441
343
242
141

Group P

614
542
443
343
241
141

Group O

642
541
414
340
241
140

Group N

642
541
442
334
224
142

Group M

642
541
441
342
234
143

Group L

634
540
442
343
224
142

Group K

640
542
441
324
214
142

Group J

614
540
414
340
214
140

Group I

643
541
443
341
234
141

Group H

641
541
424
342
242
141

Group G

614
540
440
334
243
142

Group F

640
540
434
342
242
141

Group E

614
540
442
341
242
141

Group D

614
540
434
341
241
141

Group C

604
540
441
340
242
142

Group B

641
542
414
341
224
140

Group A

604
542
440
341
240
143

Group A

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLBednarek Krystian×4 : 04 : 03 : 4211172
2POLCharczuk Patryk0 : 4×0 : 41 : 4-31-114
3POLChmiel Marcin0 : 44 : 0×2 : 41-16-23
4POLJastrzab Dominik4 : 34 : 14 : 2×331261

Group B

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLChrobot Jakub×4 : 11 : 44 : 221922
2POLCzekajski Norbert1 : 4×0 : 41 : 4-32-104
3POLJamorski Oskar4 : 14 : 0×4 : 2331291
4POLKraupe Jakub2 : 44 : 12 : 4×1-18-13

Group C

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLHomza Dominik×0 : 40 : 42 : 4-32-104
2POLKrol Bartosz4 : 0×2 : 44 : 1211052
3POLKural Szymon4 : 04 : 2×4 : 03312101
4POLPodlewski Mateusz4 : 21 : 40 : 4×1-15-53

Group D

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLDybala Jakub×1 : 44 : 13 : 41-18-13
2POLStachowiak Sambor4 : 1×4 : 14 : 03312101
3POLSzybist Maciej1 : 41 : 4×1 : 4-33-94
4POLWiech Michal4 : 30 : 44 : 1×21802

Group E

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLBoguszewski Pawel×4 : 14 : 14 : 03312101
2POLCholewinski Mateusz1 : 4×4 : 14 : 221922
3POLGawel Szymon1 : 41 : 4×2 : 4-34-84
4POLMazik Jakub0 : 42 : 44 : 2×1-16-43

Group F

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLGląb Wojciech×4 : 24 : 30 : 4218-12
2POLPalczynski Adam2 : 4×4 : 02 : 41-1803
3CZETumpach Lukáš3 : 40 : 4×1 : 4-34-84
4POLUrbanski Michal4 : 04 : 24 : 1×331291

Group G

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLGorzela Jakub×4 : 31 : 43 : 41-18-33
2POLKowalczyk Jakub3 : 4×4 : 24 : 0211151
3CZETrhlík Adam4 : 12 : 4×4 : 0211052
4POLWielebski Antoni4 : 30 : 40 : 4×1-14-74

Group H

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLBruśnicki Szymon×4 : 14 : 24 : 1331281
2CZEVlk Matoush1 : 4×1 : 42 : 4-34-84
3POLWojciechowski Dominik2 : 44 : 1×2 : 41-18-13
4POLWoźniak Hubert1 : 44 : 24 : 2×21912

Group I

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLSzybist Milosz×4 : 31 : 44 : 3219-12
2POLWidacha Oskar3 : 4×1 : 44 : 31-18-33
3POLZielenkiewicz Karol4 : 14 : 1×4 : 1331291
4POLŚwitala Piotr3 : 43 : 41 : 4×-37-54

Group J

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLBorkowski Dawid×4 : 04 : 04 : 03312121
2POLSewin Dominik0 : 4×1 : 44 : 11-15-42-4
3POLStepien Antoni0 : 44 : 1×1 : 41-15-42-4
4POLŚwidnik Eryk0 : 41 : 44 : 1×1-15-42-4

Group K

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLMiron Szymon×4 : 22 : 44 : 2211022
2POLRegieli Dominik2 : 4×0 : 44 : 11-16-33
3POLSwadzba Adam4 : 24 : 0×4 : 1331291
4POLSzablowski Fabian2 : 41 : 41 : 4×-34-84

Group L

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLGórski Tomasz×4 : 23 : 43 : 41-11003
2POLMaciejewski Jakub2 : 4×0 : 42 : 4-34-84
3POLNowak Jeremi4 : 34 : 0×4 : 2331271
4POLPietrzyk Jacek4 : 34 : 22 : 4×211012

Group M

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLHajduk Jakub×2 : 43 : 44 : 11-1903
2POLJagiello Krzysztof4 : 2×2 : 44 : 3211012
3POLKozera Krzysztof4 : 34 : 2×4 : 1331261
4POLMichalowski Milosz1 : 43 : 41 : 4×-35-74

Group N

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLCzekajski Marek×2 : 42 : 44 : 21-18-23
2POLFilip Mateusz4 : 2×4 : 34 : 2331251
3POLGuziak Oliwer4 : 23 : 4×4 : 1211142
4POLLisiecki Tobiasz2 : 42 : 41 : 4×-35-74

Group O

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLKozakowski Konrad×1 : 42 : 40 : 4-33-94
2POLKukuś Leon4 : 1×4 : 11 : 421932
3POLNowacki Ernest4 : 21 : 4×0 : 41-15-53
4POLSłowik Maciej4 : 04 : 14 : 0×3312111

Group P

1234+mΔm+fΔfPlace
1POLBottcher Jakub×4 : 34 : 14 : 2331261
2POLCzech Wiktor3 : 4×1 : 41 : 4-35-74
3POLPoplawski Michal1 : 44 : 1×4 : 321912
4POLSpychala Kacper2 : 44 : 13 : 4×1-1903
#1
4
1
#2
4
2
#3
4
3
#4
4
1
#5
4
0
#6
4
1
#7
4
1
#8
0
4
#9
4
0
#10
2
4
#11
4
1
#12
4
0
#13
4
0
#14
4
1
#15
4
2
#16
3
4
#17
0
4
Place 9
#18
4
1
Place 9
#19
4
3
Place 9
#20
1
4
Place 9
#21
4
1
Place 9
#22
4
1
Place 9
#23
4
2
Place 9
#24
0
4
Place 9
#25
3
4
Place 5
#26
4
2
Place 5
#27
4
1
Place 5
#28
4
1
Place 5
#29
5
4
Place 3
#30
5
2
Place 3
#31
2
5
Final

Final Standing

Place 1

POLKraków, UKS YMCA100.093.33%

Place 2

POLSokółka, LP Metal Fach80.078.67%

Place 3-4

POLGdańsk, Green Club70.080.00%
POLWarszawa, WSB M1370.068.67%

Place 5-8

POLTarnów, MUKS IKS65.078.67%
POLTczew, Arkadia65.077.00%
POLRękoraj65.067.33%
POLTarnów, MUKS IKS65.064.33%

Place 9-16

POLBydgoszcz, Klub Sportowy Bilard-Sport-Bydgoszcz55.079.33%
POLŁódź, Frame55.076.67%
POLKielce55.076.33%
POLKielce, Nosan55.075.00%
POLKielce, Nosan55.075.00%
POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker55.073.33%
POLJaworzno, UKS Fair Play55.073.00%
POLSokółka, LP Metal Fach55.057.00%

Place 17-32

POLJaworzno, UKS Fair Play50.072.67%
POLJaworzno, UKS Fair Play50.072.00%
POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker50.068.67%
CZEČeské Budějovice, Metropol50.052.33%
POLKielce, Kieleckie Centrum Bilardowe50.050.67%
POLWiślica, UKS Miłek50.050.00%
POLTarnów, MUKS IKS50.050.00%
POLRokietnica, Akademia Bilardowa50.049.00%
POLJanowiec Wielkopolski50.049.00%
POLKraków, TCF HuB50.048.33%
POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker50.048.33%
POLKętrzyn, Seven50.047.33%
POLKielce, Nosan50.047.33%
POLKraków, TCF HuB50.046.33%
POLJaworzno, UKS Fair Play50.046.00%
POLRękoraj, Snikers50.027.00%

Place 33-48

POLSokółka, LP Metal Fach45.038.67%
POLKielce45.038.67%
POLKielce, Kieleckie Centrum Bilardowe45.038.67%
POLJanowiec Wielkopolski45.038.67%
POLSrock, ULKS Dragon45.037.67%
POLJaworzno, UKS Fair Play45.037.67%
POLPiechcin45.037.67%
POLJanowiec Wielkopolski45.036.67%
POLGdańsk, Green Club45.036.00%
POLTomaszów Mazowiecki45.036.00%
POLJaworzno45.036.00%
POLJaworzno, UKS Fair Play45.035.33%
POLZduny, UKS Bila45.034.33%
POLLisewo, UKS45.033.67%
POLZduny, UKS Bila45.033.00%
POLTczew, Arkadia45.033.00%

Place 49-64

POLRokietnica, Akademia Bilardowa40.033.67%
POLZduny, UKS Bila40.030.67%
POLŻnin, UKS Pałuki40.012.00%
POLTomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker40.09.67%
POLJanowiec Wielkopolski40.09.67%
POLRokietnica, Akademia Bilardowa40.09.67%
POLWiślica, UKS Miłek40.08.33%
POLŻnin, UKS Pałuki40.08.33%
POLLisewo, UKS40.08.33%
CZEPardubice, Maple Pool Club40.08.33%
CZEPardubice, Maple Pool Club40.08.33%
POLSrock, ULKS Dragon40.06.67%
POLKraków, TCF HuB40.06.67%
POLJanowiec Wielkopolski40.04.67%
POLGdynia40.04.67%
POLWiślica, UKS Miłek40.02.33%


Our Sport Partners