International Pyramid Confederation nagrodziła Marcina Krzemińskiego dwoma medalami. Pierwszy z nich to złoty medal im. A.I. Freiberga ( twórcy zasad gry i producenta stołów bilardowych). Drugi, to medal z okazji 20.lecia pierwszych mistrzostw świata w piramidę. W imieniu prezesa IPC wręczył je zastępca gubernatora okręgu Chantinsko-Mansinskiego.

International Pyramid Confederation awarded Marcin Krzemiński with two medals.
The first is the gold medal of A.I. Freiberga (creators of the rules of the game and producer of pyramid tables).

The second is a medal on the occasion of the 20th anniversary of the first world pyramid championship.
On behalf of the president of the IPC, they were presented by the deputy governor of the Khanty-Mansinsk district.

EEBC LeaguesOur Sport Partners