Dear Friends,

EEBC would like to inform, that local organizer of EEBC PYRAMID TOUR in Berlin canceled this event.

The EEBC Board will inform you about a new place of the competition asap.

All claims for purchased flight tickets and costs incurred should be submitted to Valery Kim (Berlin).

Informujemy, że lokalny organizator turnieju EEBC Pyramid Tour w Berlinie odwołał zawody.  Wszelkie roszczenia z tytułu poniesionych kosztów zakupu biletów lub rezerwacji hoteli prosimy przesyłać na jego adres Valery Kim ( Berlin). e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

O nowym miejscu organizacji imprezy Zarząd EEBC powiadomi w najbliższym terminie.  

EEBC LeaguesOur Sport Partners