Grand Prix Polski w Bilard Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR POL, Łódź • 1-2 July 2023

Game
10-ball
Category
National
Type
Individual
Venue
POL, Łódź
Start
1 July 2023
Final
2 July 2023

GRAND PRIX POLSKI „BRZEŚĆ –SŁOMKA PTYSIOWA” POL TOUR – 10-BIL

i  Turniej „Mak Marketing Drugie Życie”

TERMIN: 1-2.07.2023 r.

MIEJSCE GIER:  Klub bilardowy Strefa – Łódź ul. Piłsudskiego 6
ORGANIZATOR: Mak Marketing

PARTNERZY: East European Billiard Council i firma Doorso.

SPONSOR STRATEGICZNY CYKLU: Zakład Przemysłu Cukierniczego „Brześć” w Brześciu Kujawskim. 

PATRONAT: Polski Związek Bilardowy
NAGRODY FINANSOWE- 10.000 zł + puchary i medale

  • 1 miejsce – 3.000 zł,
  • 2 miejsce – 2.000 zł,
  • 3-4 miejsce – 1.000 zł,
  • 5-8 miejsce - 450 zł,
  • 9-16 miejsce- 150 zł.

Nagrody będą wypłacane przelewem na rachunki bankowe. Od nagrody za pierwsze miejsce zostanie pobrany podatek dochodowy w wysokości 10%.

PROGRAM: W zależności od ilości uczestników turniej będzie trwał jeden lub dwa dni. Informacja o długości turnieju będzie ogłoszona wraz z podziałem na grupy.

Ponieważ klub dysponuje 60 stołami przewidujemy start wszystkich grup jednocześnie.
1.07.2023

- 9.30-10.00 - odprawa zawodników
- 10.30 – 15.30 - otwarcie i pojedynki fazy grupowej,

- 16.00 – 19.00 – mecze fazy pucharowej,  


2.07.2023

- 10.00 - gry pucharowe

- 15.30 – finał

 (dokładne godziny zostaną podane po zamknięciu list startowych i ustaleniu liczby zawodników).

SYSTEM SPORTOWY odmiana 10-bil wg przepisów WPA,   I etap - gra systemem każdy z każdym w grupach, do 5 wygranych partii, wygrany rozbija. II etap - pucharowy, do którego awansuje 60- 64 najlepszych zawodników mecze rozgrywane są do 5-7 wygranych partii. Przegrywający mecz odpada z turnieju.

STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe ciemne buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listy startowe zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia z dokonania opłaty startowej.

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w Mak Marketing do dnia 24.06.2023r. - e-mail: mak@makmarketing.pl; fax: 0-41 362-11-47; 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a.

W zgłoszeniu zawodnik musi podać:

1/ imię i nazwisko,

2/ przynależność klubową lub w przypadku osób niezrzeszonych w żadnym klubie nazwę miejscowości, w której mieszkają

3/ informację o braku lub posiadaniu licencji Polskiego Związku Bilardowego,

4/ informację o posiadaniu lub braku karty prawa do gry na 2023 rok.


Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę startową opublikowaną  na stronie www.ebc-billiard.com lub www.makmarketing.pl  Na tej podstawie mogą uczestniczyć w turnieju i dokonać opłat startowych. Opłaty startowe dokonywane są w formie przelewu. Wszystkie wpłaty muszą być zrobione zgodnie z zarządzeniem dyrektora turnieju (środki muszą być na rachunku EEBC do 17 stycznia). Brak wpłaty spowoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników.

UWAGA!

Jeżeli zgłoszenia dokonują Kluby i chcą za swoich zawodników płacić przelewem, to muszą zgłoszenie przesłać najpóźniej do 25.06.2023. EEBC prześle fakturę będącą podstawą do płatności.

UWAGA: ZASADY TURNIEJU PRECYZUJE REGULAMIN CYKLU Z DNIA 20 grudnia 2022 r– PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z JEGO TREŚCIĄ !!!!

OPŁATY STARTOWE:

100 zł - kobiety i juniorzy młodsi (do 17 roku życia włącznie) z licencją PZBil,

140 zł - seniorzy z licencją PZBil i kartą prawa do gry na 2023 rok,

160 zł - pozostali zawodnicy.

Prosimy osoby, które mają informację o swoim zdrowiu, wskazujące, że posiadają aktywnego koronawirusa lub odczuwają, że taka sytuacja może mieć miejsce o nie przyjeżdżanie na turniej i poinformowanie o tym organizatora.
HOTELE - dowolne.
Kwatery, pensjonaty znajdziesz na: www.booking.com

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z dużą liczbą zawodników w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora.

Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.

 

 Turniej „Mak Marketing Drugie Życie”

Turniej ma charakter otwarty. Rozpocznie się 2 lipca od godziny 10.00 i przeznaczony jest głównie dla osób, które odpadły w zawodach POL TOUR 10-bil w dniu 1 lipca. Będzie rozgrywany w odmianę 9-bil. W zależności od ilości zawodników mecze będą prowadzone od 4-5 wygranych partii.

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane w sobotę 1 lipca podczas zawodów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR i w dniu 2 lipca w godzinach 9.30- 9.50.

Opłata startowa wynosi 40 zł dla uczestników POL TOUR i 50 złotych dla pozostałych.  

Pula nagród będzie stanowiła 60 % wpisowego. 40% wpisowego zasili fundusz Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC.

 

 

 

Participants list

1Warszawa, Eight Nine
2Jaworzno, UKS Fair Play
3Chorzów, Czorno bila
4Olsztyn
5Katowice, Bilardo Dekada


Our Sport Partners