The promoter of the Baltic Billiard League, Gintaras Petrovas, expressed his willingness to cooperate with the EEBC. “Gintaras paid the EEBC Partner fee and after a few years of break we are working together. This is good news for the players and for our region” – said Marcin Krzeminski -EEBC president. League tournaments have been included in the EEBC calendar. 

Promotor Bałtyckiej Ligi Bilardowej Gintaras Petrovas zgłosił chęć współpracy z EEBC. „Gintaras opłacił składkę Partnera EEBC i po kilku latach przerwy działamy razem. To dobra wiadomość dla zawodników i dla naszego regionu” – powiedział prezes EEBC Marcin Krzemiński.  Turnieje Ligi zostały wpisane w kalendarz EEBC.

 

 

EEBC LeaguesOur Sport Partners