Mr. Bernard Bollette the commercial director of the Iwan Simonis S.A. was another recipient of the "Friend of EEBC" badge. Simonis has been supporting the sports activities of our organization for many years. The badge was presented by the President of the EEBC during a meeting at the Simonis headquarters in Andrimont.

Bernard Bollette -dyrektor handlowy firmy Iwan Simonis S.A. z Belgii został kolejnym wyróżnionym odznaką "Przyjaciel EEBC". Firma Simonis, producent markowego sukna bilardowego od wielu lat wspiera działania sportowe EEBC.  Odznakę wręczył prezes EEBC podczas spotkania w siedzibie Simonisa w Andrimont.  

EEBC LeaguesOur Sport Partners