The Albanian Billiards Federation hosted the third EEBC Summer Conference. Our friends tried very hard to make the stay of guests attractive. We talked about sports and billiards in Albania with the management of the multisport club "Flamurtari", the owners of King Club Billard and the head of the federation.

We visited Tirana, Vlore, Palaze, Sazan Island and Kruja. We felt the Balkan hospitality, cuisine and the charms of nature. We swam in the warm waters of the Ionian and Adriatic Seas. The Albanian Olympic Committee lent us a bus. Thank you Edmond, Roland and Vjola for a wonderful stay.

Albańska Federacja Bilardowa była gospodarzem trzeciej Letniej Konferencji EEBC. Nasi przyjaciele bardzo się starali, aby pobyt gości był atrakcyjny. O sporcie i bilardzie w Albanii rozmawialiśmy z kierownictwem klubu multisportowego "Flamurtari",

właścicielami King Club Billard oraz szefostwem federacji.

Zwiedziliśmy Tiranę, Vlore, Palaze, wyspę Sazan i Kruję. Poczuliśmy bałkańską gościnność, kuchnię i uroki przyrody.

Pływaliśmy w ciepłych wodach Morza Jońskiego i Adriatyckiego.

Albański Komitet Olimpijski użyczył nam busa.

Dziękujemy Edmondowi, Rolandowi i Vjoli za wspaniały pobyt.

EEBC LeaguesOur Sport Partners