W Torrevei zakończyły się otwarte Mistrzostwa Hiszpanii w piramidę. Zgromadziły 19 uczestników, a najlepszym był Jalo Kotinurmi z Finlandii, który w finale 4:1 wygrał z Andrei Semjonovs z Irlandii. Wczesniej Jalo pokonał Aleksandra Albulova 4:1 , a Andrei nie dał szans 4:0 Anatoliyemu Tomin ( obaj z Hiszpanii).  Dodajmy, że Jalo wygrał już jeden turniej w tym roku, a w mistrzostwach EEBC był drugi. Nasze stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego inicjatywie koleżanek i kolegów z południa Europy.

 

 

In Torrevea, the open Spanish Championship in the pyramid ended. They gathered 19 participants, and the best was Jalo Kotinurmi from Finland, who in the final won 4:1 against Andrei Semjonovs from Ireland. Earlier, Jalo defeated Alexander Albulov 4:1, and Andrei did not give a chance 4:0 to Anatoliy Tomin (both from Spain). 

Let's add that Jalo has already won one tournament this year, and in the EEBC championship he was second. Our association provided financial support to the initiative of colleagues from the south of Europe.

EEBC LeaguesOur Sport Partners