Adrian Tabacaru, former director of the International Billiard Academy and leader of the Romanian billiard association, died in 2021. We would like to commemorate our colleague and the Dynamic Billard Best of the East tournament in Oradea will be dedicated to this.Adrian has done a lot for Romanian billiards and for international cooperation.

On behalf of myself and a group of friends from the East European Billiard Council, I invite players to participate. Registration is open.

Adrian Tabacaru, były dyrektor Międzynarodowej Akademii Bilardowej i lider rumuńskiego związku bilardowego zmarł w 2021 roku. Pragniemy uczcić pamięć o naszym Koledze i turniej Dynamic Billard Best of the East w Oradea będzie temu poświęcony. 
Adrian zrobił bardzo dużo dla rumuńskiego bilarda i dla międzynardowej współpracy. W imieniu własnym i grona przyjaciół z East European Billiard Council zapraszam zawodników do udziału.  Rejestracja jest otwarta.
Marcin Krzemiński
EEBC president.

EEBC LeaguesOur Sport Partners