Leszek Wnetrzak was awarded "the EEBC Friend" badge.  So far, only 25 people from 9 countries have been awarded for supporting the organization's activities.EEBC Friend is the only international award given by the East European Billiard Council.

Leszek Wnętrzak został wyróżniony odznaką Przyjaciel EEBC.  Za wsparcie działąń organizacji dotychczas wyróżniono tylko 25 osób z 9 państw.Odznaka "EEBC Friend" jest jedynym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym przez East European Billiard Council. 

EEBC LeaguesOur Sport Partners