Dominika Pawełczyk z UKS Miłek Wiślica oraz Wiktor Fortuński z UKS Baribal Lubin zostali zwycięzcami rocznego rankingu cyklu Mak Marketing Junior Tour.

Dominika Pawełczyk from UKS Miłek Wiślica and Wiktor Fortuński from UKS Baribal Lubin were the winners of the annual ranking of the Mak Marketing Junior Tour.

Fortuński wyprzedził Szymona Kurala z TCF HUB Kraków i Jeremiego Nowaka z Nosanu Kielce. Za Pawełczyk uplasowały się Patrycja Siemieniec i Izabella Jońska z Nosanu Kielce.  Łącznie w rankingu 2021 roku sklafyfikowanych jest 41 juniorek i 97 juniorów. O końcowych wynikach zadecydował rozegrany 5 grudnia czwarty turniej Junior Tour.

Dziewczęta rywalizowały w nim w odmianę 9-bil, a chłopcy w 14/1.

Na podium znalazły się 1. Domnika Pawełczyk, 2. Sonia Porczyk ( Mak Marketing UKS Joker Tomaszów Maz.),3. P. Siemieniec i Oktawia Brodecka ( UKS Dragon Janowiec Wielkopolski). Do gry przystąpiło 31 młodych pań. 

Młodych panów było 57, a zwyciężył Szymon Kural przed Dominikiem Jastrzębiem ( UKS Fair Play Jaworzno) 

oraz Jeremim Nowakiem i Michałem Urbańskim ( Frame Łódź). 

Turniej tradycyjnie odbył się w klubie Frame w Łodzi, a poprowadził go duet sędziowski: Dariusz Kobacki - Marek Karlikowski.

Dominika Pawełczyk from UKS Miłek Wiślica and Wiktor Fortuński from UKS Baribal Lubin were the winners of the annual ranking of the Mak Marketing Junior Tour.

Fortuński overtook Szymon Kural from TCF HUB Kraków and Jeremy Nowak from Nosan Kielce. Pawełczyk was followed by Patrycja Siemieniec and Izabella Jońska from Nosan Kielce.  In total, 41 girls and 97 boys are qualified in the 2021 ranking.

 The final results were decided by the fourth Junior Tour tournament played on December 5. Girls competed in it in the 9-ball and boys in 14/1. On the podium were 1. Domnika Pawełczyk, 2. Sonia Porczyk ( Mak Marketing UKS Joker Tomaszów Maz.), 3. P. Siemieniec and Oktawia Brodecka (UKS Dragon Janowiec Wielkopolski). 31 young ladies joined the game. There were 57 young men, and Szymon Kural won before Dominik Jastrzab (UKS Fair Play Jaworzno) and Jeremy Nowak and Michał Urbański (Frame Łódź). The tournament was traditionally held at the Frame club in Łódź and was led by: Dariusz Kobacki - Marek Karlikowski.

EEBC LeaguesOur Sport Partners