Otrzymaliśmy smutną wiadomość z Rumunii, że w nocy zmarł w szpitalu nasz kolega, dyrektor Międzynarodowej Akademii    Bilardowej EEBC Adrian Tabacaru. Żonie Marii oraz pozostałym bliskim Adrianowi składamy kondolencję.

Zarząd EEBC

We received the sad news from Romania that our colleague, the director of the EEBC International Billiard Academy, Adrian Tabacaru,
died in the hospital that night. We would like to express our condolences to Maria's wife and other relatives of Adrian.

Board of the EEBC

EEBC LeaguesOur Sport Partners