News


Licytacja na rzecz Akademii. Auction for the Academy

August 26, 2021 - News
Podczas muzyczno-bilardowego show, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego- Kielce 2021, zorganizowano małą licytację 6 opakowań puzzli wydanych przez East European Billiard Council. Produkt promowały najlepsze zawodniczki występujące w turnieju par oraz gospodynie imprezy. Zebrano
2.100 złotych, które zasilą fundusz Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC. Ze środków pozyskiwanych na Akademię wspiera się sport juniorski, szczególnie cenne inicjatywy EEBC oraz dofinansowuje międzynarodowe starty zawodników kierowanych przez Partnerów organizacji.
Auction for the Academy
During the music and billiard show organised as part of the International Billiard Festival - Kielce 2021 an auction of 6 puzzle sets provided by the East European
Billiard Council was held. The auction was promoted by the best female players of the mixed doubles tournament and the hostesses of the event. The collected
amount of PLN 2,100 will be added to the EEBC International Billiard Academy fund. The funds raised for the Academy are used to promote sports among children and teenagers, support EEBC initiatives and participation of players in international competitions.

Najlepsi w Polish 9-Ball

August 26, 2021 - News

Zwycięzcą turnieju Polish 9-Ball zaliczanego do serii Dynamic Billard Best of the East został bilardzista klubu Zakręcona Bila Mateusz Śniegocki. W finale pokonał Tomasza Kapłana 7:3.  W zawodach rozegranych w Kielcach w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego -Kielce 2021 zagrało 92 zawodników z 8 państw (Słowacja, Rumunia, Czechy, Włochy, Białoruś, Ukraina, Austria i Polska). Całe podium opanowali Polacy, albowiem brązowe medale wywalczyli Michał Turkowski i Dominik Zając. 

The winner of the Polish 9-Ball tournament organised as part of the Dynamic Billard Best of the East series is Mateusz Śniegocki, representative of the Zakręcona Bila club. In the finals, he defeated Tomasz Kaplan ( Nosan Kielce) 7:3.  92 players from 8 countries (Slovakia, Romania, Czech Republic, Italy, Belarus, Ukraine, Austria and Poland) took part in the competitions held in Kielce as part of the 6th International Billiard Festival - Kielce 2021. The whole podium was taken by Polish players - bronze medals went to Michał Turkowski and Dominik Zając. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes EEBC Marcin Krzemiński, kierownik wydziału sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Łukasz Korus oraz prezes Polskiego Związku Bilardowego Dariusz Kobacki. Dla sportowców i gości otwarcia zaśpiewała Łucja Jastrzębska.

The official opening ceremony of the tournament was conducted by the President of the EEBC Marcin Krzemiński, head of the sports department of the Marshal's Office of the Świętokrzyskie Voivodeship - Łukasz Korus, and president of the Polish Billiard Association - Dariusz Kobacki. Łucja Jastrzębska sang for the players and guests present during the opening.

W pierwszej fazie toczono pojedynki w 24 grupach systemem każdy z każdym. Dwóch najlepszych awansowało do rundy pucharowej. Mecze rozgrywano w hotelu Tęczowy Młyn, Kieleckim Centrum Bilardowym „Contact” oraz klubie Fokus.

In the first stage, games were played in 24 groups in the round robin system. The best two teams advanced to the knockout stage. The games were played in the hotel Tęczowy Młyn, the Contact Billiard Centre in Kielce and in the Fokus club.

Warte podkreślenia, że do fazy pucharowej awansowały 3 panie -Ekaterina Polovinchuk (UKR), Monika Ząbek i Bogna Świtała (POL) oraz 9 juniorów. Do grona 32 najlepszych awansowało 7 obcokrajowców i 25 Polaków.

What is noteworthy, three ladies - Ekaterina Polovinchuk (UKR), Monika Ząbek and Bogna Świtała (POL) and 9 junior players advanced to the knockout stage, which included 32 best players: 7 foreigners and 25 Poles.

W ¼ padły następujące wyniki:

  1. Jamorski-M. Turkowski – 3:7; T. Kapłan – S. Kural – 7:5; W. Fortuński – D. Zając – 1:7;
  2. Śniegocki – M. Muklewicz 7:2.

W półfinale Śniegocki 7:5 wygrał z Zającem, a Kapłan po nerwowej końcówce 7:6 Turkowskiego.

Finał przebiegał pod dyktando Kapłan i przy stanie 5:3 miał szansę zdobyć kolejny punkt, jednak pomylił się przy wbiciu bili numer 1. Wykorzystał to Śniegocki, który odrobił stratę, a potem wywalczył dwa kolejne punkty.  

Zawodnik „Zakręconej Bili” Poznań otrzymał dodatkową nagrodę w postaci zestawu kijów bilardowych Cuetec o wartości ok. 2.000 euro.

The results of the quarter finals were as follows:

  1. Jamorski-M. Turkowski – 3:7,T. Kapłan – S. Kural – 7:5, W. Fortuński – D. Zając – 1:7,
  2. Śniegocki – M. Muklewicz 7:2.

In the semi-finals, Śniegocki won with Zając 7:5, while - after an exciting finish – Kapłan defeated Turkowski 7:6.

The final game was going well for Kapłan. With the score 5:3, he had a chance to add another point, but he made a mistake while pocketing ball 1. Śniegocki took advantage of his mistake and scored two more points. 

The player of the "Zakręcona Bila" club from Poznań received an additional prize of a set of Cuetec billiard cues worth about 2,000 euros.

Wielkie podziękowanie dla sponsorów i partnerów Festiwalu. Wśród nich byli: Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski w Kielcach, Dynamic Billard Organization z Niemiec, Iwan Simonis S.A i Wameter S.A. z Belgii, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku, Cuetec, Kamui, Mak Marketing z Kielc i Brześć-Sipa z Brześcia Kujawskiego.

Oprawę artystyczną zapewnili wokaliści i muzycy z Wojewódzkiego Domu Kultury i DK „Zameczek”.

TVSports.pl nadało 32 godziny relacji na żywo. Informacje o Festiwalu przekazały m.in.: TVP3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, CK Kielce, a retransmisję trzech końcowych meczów zapewni telewizja Sport Klub.

Nad przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu pracował 20-osobowy zespół kierowany przez Marcina Krzemińskiego.  

We would like to thank the sponsors and partners of the Festival: Kielce City Hall, Marshal's Office in Kielce, Dynamic Billard Organization from Germany, Iwan Simonis S.A and Wameter S.A. from Belgium, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. in Promnik, Cuetec, Kamui, Mak Marketing from Kielce and Brześć-Sipa from Brześć Kujawski.

Music entertainment was provided by singers and musicians from the Local Cultural Centre of the Voivedoship and the "Zameczek" Cultural Centre.

TVSports.pl provided 32 hours of live coverage of the event. Information about the Festival was provided by: TVP3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia and CK Kielce. The three final games will be rebroadcast by Sport Klub TV.

20 staff members supervised by Marcin Krzemiński worked on the preparation and organisation of the Festival. 

 

Elections on the EEBC - Wybory w EEBC

August 22, 2021 - News

The General Assembly of the East European Billiard Council was held in Kielce. Association members assessed the work of the board in 2016-2021 and elected new authorities. Izabela Gajek (vice-president) and Elżbieta Dawidowicz (director) were thanked for 9 years of work in the management.
Walne Zgromadzenie EEBC odbyło się w Kielcach i podsumowało pracę organizacji w ostatnich 5 latach. Szczególne podziękowania złożono Izabeli Gajek i Elżbiecie Dawidowicz, które zakończyły pracę w kierownictwie stowarzyszenia.
 
The ladies received flowers, gifts, "Friend of the EEBC" badges and warm applause. Panie otrzymały kwiaty, prezenty, odznaki " Friend of the EEBC" oraz gorące brawa.
As a result of the elections, Marcin Krzemiński (POL) will continue to hold the position of the president. The management board will be supplemented by: vice-presidents Samuel Koniar (SVK), Jaroslav Horenovsky (CZE), Dmytro Novokshenov (UKR) and directors Paula Przybylska (POL) and Piotr Kędzior (POL).
W wyniku wyborów w składzie Zarządu EEBC znajdują się: Marcin Krzemiński - prezes, Samuel Koniar (Słowacja), Jaroslav Horenovsky (Czechy), Dmytro Novokshenov (Ukraina) - wiceprezesi oraz Paula Przybylska i Piotr Kędzior - dyrektorzy.
Andrzej Skupień will lead the Audit Committee. Jan Wróblewski and Łukasz Dzirba will work with him. Komisją Rewizyjną pokieruje Andrzej Skupień, a w jej składzie są także Jan Wróblewski i Łukasz Dzirba.

Bilard i muzyka. Billiard and music - EEBC SHOW.

August 22, 2021 - News

 

Międzynarodowy Turniej Par Mieszanych to barwne widowisko sportowo- artystyczne zorganizowane w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego -Kielce 2021.W sali gier gospodarz wieczoru Marcin Krzemiński- prezes EEBC zgromadził zacnych gości, wśród których byli: przedstawiciele Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta, adwokaci, biznesmeni oraz kierownictwo Europejskiej Rady Bilardowej (EEBC).

International Mixed Doubles Tournament is an esciting sports and artistic spectacle organised as part of the 6th International Billiard Festival - Kielce 2021.

The event hosted by Marcin Krzeminski, President of the EEBC, gathered many distinguished guests, including: representatives of the Marshal of the Voivodeship, the President of the City, lawyers, businessmen and the management of the East European Billiard Council (EEBC). 

 

Mecze bilardowe przeplatały występy artystyczne. Dla zebranych śpiewali: Daria Kierońska i Michał Bojczuk, a pokaz niesamowitej zdolności gry na akordeonie zaprezentował Łukasz Suliga.

Billiard games were intertwined with artistic performances by singers Daria Kierońska and Michał Bojczuk, as well as the extremely talented accordionist Łukasz Suliga. The entertainment part of the event was supervised by Jacek Łukasiewicz, and hosted by Radio Kielce journalist Marek Cender. Sports commentary was provided by Michał Urban and Jan Niewęgłowski, journalists of CK Kielce and TVSports.pl. 

Wiktor wygrał mistrzostwa EEBC - Wiktor won the EEBC Junior Championship.

August 19, 2021 - News

VI Międzynarodowy Festiwal Bilardowy – Kielce 2021 rozpoczęły II Mistrzostwa EEBC Juniorów. 6th International Billiard Festival-Kielce 2021.

Zwycięzcą mistrzostw EEBC został Wiktor Fortuński (POL), który w finale pokonał Michała Wiecha (POL) 5:1. Z brązowymi medalami zakończyli rywalizację Dominik Jastrząb i Sambor Stachowiak (POL).

Wiktor Fortuński (POL) is the winner of the EEBC Junior Championship-9-ball. He defeated Michał Wiech (POL) 5: 1 in the final. Dominik Jastrząb and Sambor Stachowiak (POL) finished the competition with bronze medals.

 The 6th International Billiard Festival - Kielce 2021 commenced with the II EEBC Junior Championship. The winner was Wiktor Fortuński (POL), who defeated Michał Wiech (POL) 5:1 in the finals. Bronze medals went to Dominik Jastrząb and Sambor Stachowiak (POL). 

W turnieju wzięło udział 45 zawodników. Mecze rozgrywane były w hotelu Tęczowy Młyn oraz w Kieleckim Centrum Bilardowym Contact w Kielcach.

Festival has been open !!! Festiwal w Kielcach otwarty!

August 19, 2021 - News
6 Międzynarodowy Festiwal Bilardowy -Kielce 2021 rozpoczęty! Tradycyjną formułę otwierającą imprezę wygpowiedział zastępca prezydenta Miasta Kielce Marcin Chłodnicki. Uczestników powitał prezes EEBC Marcin Krzemiński, który podkreślił, że pomimo ograniczeniom spowodowanym przez pandemię COVID do Kielc przyjechało ponad 150 zawodników z 8 państw Europy.
 
Przy stołach bilardowych zobaczymy sportowców z: Rumunii, Słowacji, Czech, Ukrainy, Włoch, Austrii, Białorusii i Polski.
Prezes PZBil Grzegorz Kędzierski wręczył podziękowania polskim juniorom, którzy w mistrzostwach Europy wywalczyli 12 medali. Po otwarciu rozpoczęły się gry Mistrzostw EEBC Juniorów.Gościem zawodów był także członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętkorzyskiego Tomasz Jamka.

Komunikat-News - players meetings -Polish 9-Ball

August 18, 2021 - News

KOMUNIKAT- NEWS

DYNAMIC BILLARD BEST OF THE EAST – POLISH 9-BALL

 

Podajemy miejsca I godziny odpraw zawodników do turnieju. 

We want to present dates and places of the players meetings.

HOTEL TECZOWY MLYN – Kielce, ul. Zakladowa 4.

21.08.2021 – 8.30-8.45
Gindac, Rozwadowski, Stankiewicz, Czapla
9.40-9.55
Koniar, Sząszor M., Tonojan, Błażej, Hryb, Stachowiak, Jastrząb, Waszak, Nowak J., Soltis, Świtała P., Szczególski, Świtała B., Śniegocki, Szczygiel, Bruśnicki, Surdea, Hajsman, Kapłan, Chmiel, Lasota, Szewczyk, Szybist Miłosz, Pakuła, Chrobot, Duda, Tabor, Patsura, Kural, Bąk E., Nagy, Guzanowski
14.30-14.50
Zalman, Niewęgłowski, Banek, Puk
17.30.-17.50
Gomez, Sząszor K., Bąk T., Słowik

Klub Bilardowy Fokus – Kielce ul. Warszawska 155
9.30.-9.50
Turkowski, Ząbek, Bottcher, Fortuński Marcel, Kozieł, Mazurek, Fortuński W., Mikhalenko
12.30-12.50
Bednarek, Zając, Pałczyński, Wilk, Niebieszczański, Jagiełło, Brzękowski, Błachowski

Klub Kieleckie Centrum Bilardowe , Kielce , Pl. Moniuszki 2 B
8.30-8.50
Skoneczny, Muklewicz, Jamorski, Batkowski, Antczak, Borkowski, Boguszewski, Skorohodov, Łącka, Zielenkiewicz, Cepil, Frank, Quarta, Polovinchuk, Spicha, Orinak, Giernalczyk, Wiech, Macioł, Swadźba

17.30-17.50
Urban, Skowerski, Kwit, Urbański, Mrva M., Brzeziński, Babica, Gosk, Konkel, Bialous, Twerdyk, Górski, Majkowski, Polis, Miroń, Mrva K.

Specjalna nagroda dla zwycięzcy Dynamic Best w Kielcach!!! 3.000 euro - prize for a winner of the Polish-9-Ball.

August 17, 2021 - News
6 Międzynarodowy Festiwal Bilardowy -Kielce 2021. Specjalna nagroda dla zwycięzcy Pucharu Europy Wschodniej - Polish 9-Ball
 
" Mam bardzo dobrą wiadomość dla uczestników turnieju Polish 9-Ball. Jak poinformował mnie prezes niemieckiej firmy Dynamic Billard Organization z Niemiec firma Cuetec ufundowała dla zwycięzcy zawodów w Kielcach zestaw profesjonalnego sprzętu do gry. Zawiera on: kij Cuetec Carbon Cynergy, kij do rozbijania "Breach" i kij do skoków "Propel". Wartość przekazanych przedmiotów wynosi ok. 2.000 euro.   Oczywiście do tego my dokładamy 1.000 euro w gotówce" powiedział dyrektor Festiwalu Marcin Krzemiński.
 
Strong support from Cuetec !!!
 
" I have a good news for participants of the Dynamic Billard Best of the East -Polish-9-Ball" . Cuetec is giving for the winner of the event fantastic, professional cues: 

Cuetec Cynergy CT-15K Carbon, Ebony, 3/8x14

Cuetec Jump Cynergy Propel, black, quick release

Cuetec "Breach" Cynergy CT-15K Carbon Break, Ghost Edition, 3/8x14

The value of the sports equipment is around EUR 2.000. We add EUR 1.000 cash" said Marcin Krzeminski - president of EEBC.
EEBC JUNIOR CHAMPIONSHIP - KOMUNIKAT - INFO

August 15, 2021 - News

KOMUNIKAT – EEBC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2021

 

Pragniemy poinformować, że rejestracja zawodników odbędzie się w dniu 19 sierpnia o godz. 9.00-9.40 w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach ul. Zakładowa 4.

Wówczas podany zostanie podział zawodników do grup i wskazanie miejsca gier.

Zaraz po rejestracji odbędzie się uroczyste otwarcie turnieju.

 

Dear participants!

We would like to inform, that player’s meeting will be held in hotel Teczowy Mlyn , Kielce , 4, Zakladowa Str on 19th August at 9.00-9.40.

The tournament director will inform about sport system and groups.

Opening ceremony of the EEBC Junior Championship will be held at 10.00.

EEBC LeaguesOur Sport Partners