News


Grand Prix of Poland -Kielce 10-ball.

March 07, 2023 - News

The second event of the 2023 Grand Prix of Poland Brzesc Slomka Ptysiowa POL TOUR won Sebastian Batkowski (Nosan Kielce). He beat Dmitry Hryb ( Spider Wrocław) 6:4 in the final. Bronze medals got Wiktor Fortunski ( Baribal Lubin) and Adam Stankiewicz ( Akademia Bilardowa Rokietnica). 107 player took part in the event.

Zawodnik gospodarzy najlepszym w Kielcach.

Bilardowy turniej Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR -Kielce 2023 wygrał zawodnik Nosanu Kielce Sebastian Batkowski.

W finale pokonał Dmitry Hryba ze Spider Wrocław 6:4. Brązowe medale wywalczyli Adam Stankiewicz ( Akademia Bilardowa Rokietnica) i Wiktor Fortuński ( Baribal Lubin). Ciekawostką jest to, że poza Sebastianem pozostali bilardziści......

EEBC Junior Cup - Senica.

February 19, 2023 - News

The first international junior tournament EEBC took place this year in the sports club OKO in Senica (Slovakia).  The host was the Slovak Billiard Association. 19 young billiard players from Poland, Slovakia and the Czech Republic played fantastic matches. The winner was Mark Szabo (BC Topolcany). The silver medal was awarded to Antoni Iwanicki (UKS 13 Joker Tomaszów Maz.), and the bronze medals to Adam Kovać (Point Trencin) and Jacek Pietrzyk (UKS 13 Joker Tomaszów Maz.). The awards were presented by the vice-president of the EEBC, the president of SZBil Samuel Koniar and the director of the International Billiards Academy EEBC Krzysztof Waszak. Piotr Kędzior, director and member of the Board of EEBC, was also in Senica. Thanks for a successful event to the head of the club, Petr Krupcik.

W klubie sportowym OKO w Senicy (Słowacja) odbył się pierwszy w tym roku międzynarodowy turniej juniorski EEBC. Gospodarzem był Słowacki Związek Bilardowy. Do Senicy przyjechało 19 młodych bilardzistów z Polski, Słowacji i Czech.  Zwycięzcą został Mark Szabo (BC Topolćany). Srebrny medal otrzymał Antoni Iwanicki (UKS 13 Joker Tomaszów Maz.) , a brązowe medale Adam Kovać ( Point Trencin) i Jacek Pietrzyk ( UKS 13 Joker Tomaszów Maz.).  Nagrody wręczył wiceprezes EEBC , prezes SZBil Samuel Koniar oraz dyrektor Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC Krzysztof Waszak. W Senicy był także dyrektor -członek Zarządu EEBC Piotr Kędzior. Podziękowania za udaną imprezę dla szefa klubu Petra Krupcika.

½ finals

Adam Kovać (SK) – Antoni Iwanicki (PL) – 2:4

Mark Szabo (SK) – Jacek Pietrzyk (PL) – 4:2

Final

Mark Szabo (SK)- Antoni Iwanicki (PL) – 5:3.

 

Bernard Bollette - Friend of the EEBC.

February 08, 2023 - News

Mr. Bernard Bollette the commercial director of the Iwan Simonis S.A. was another recipient of the "Friend of EEBC" badge. Simonis has been supporting the sports activities of our organization for many years. The badge was presented by the President of the EEBC during a meeting at the Simonis headquarters in Andrimont.

Bernard Bollette -dyrektor handlowy firmy Iwan Simonis S.A. z Belgii został kolejnym wyróżnionym odznaką "Przyjaciel EEBC". Firma Simonis, producent markowego sukna bilardowego od wielu lat wspiera działania sportowe EEBC.  Odznakę wręczył prezes EEBC podczas spotkania w siedzibie Simonisa w Andrimont.  

Baltic League together with EEBC. Bałtycka Liga z EEBC.

February 07, 2023 - News

The promoter of the Baltic Billiard League, Gintaras Petrovas, expressed his willingness to cooperate with the EEBC. “Gintaras paid the EEBC Partner fee and after a few years of break we are working together. This is good news for the players and for our region” – said Marcin Krzeminski -EEBC president. League tournaments have been included in the EEBC calendar. 

Promotor Bałtyckiej Ligi Bilardowej Gintaras Petrovas zgłosił chęć współpracy z EEBC. „Gintaras opłacił składkę Partnera EEBC i po kilku latach przerwy działamy razem. To dobra wiadomość dla zawodników i dla naszego regionu” – powiedział prezes EEBC Marcin Krzemiński.  Turnieje Ligi zostały wpisane w kalendarz EEBC.

 

 

World Nine Ball Championship - Kielce 2023

January 27, 2023 - News

Francisco Sanchez won the World Nine Ball Championship -Kielce 2023. Polish Billiard Association was a co-organizer of the championship.

Francisco Sanchez jest nowym mistrzem świata w odmianę 9-bil. Z Kielc wyjechał z pięknym pucharem i 60.000 USD nagrody!. Polski Związek Bilardowy był współorganizatorem mistrzostw.

The championship will start on February 1. 128 players will compete for the financial prize of USD 325,000. This group includes players from Eastern Europe. Unfortunately, many federations do not have representatives.

POL Poland - 13 players,
CZE Czech Rep. - 2
BIH Bosnia & Hercegovina - 2
ALB Albania - 2
EST Estonia - 2
SVK Slovakia - 1
HUN Hungary - 1
LIT Lithuania - 1
SRB Serbia - 1

Pierwszy lider sezonu. First leader.

January 22, 2023 - News

The annual Polish billiards ranking 2023 was headed by Daniel Macioł. Billiard player Dekada.Bilardo.pl Sosnowiec won the inaugural Grand Prix of Poland tournament Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 8-ball. The competition took place in the Strefa club in Łódź, and 133 billiard players participated in it. In the final, Macioł defeated his club colleague Wojciech Szewczyk 6:5.

Na czele rocznego polskiego rankingu bilardowego 2023 stanął Daniel Macioł. Bilardzista Dekada.Bilardo.pl Sosnowiec wygrał inaugurujący turniej Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 8-bil. Zawody odbyły się w klubie Strefa w Łodzi, a uczestniczyło w nich 133 bilardzistów. W finale Macioł pokonał klubowego kolegę Wojciecha Szewczyka 6:5. 

Results -matches of Grand Prix of Poland POL TOUR

January 21, 2023 - News

Last 32 - results of matches - Grand Prix of Poland Brzesc Slomka Ptysiowa POL TOUR -8-Ball - club Strefa Lodz.

Wyniki meczów turnieju Grand Prix Polski w Bilard Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR w Łodzi.
  Final
 • W. Szewczyk - D. Maciol 5:6
  1/2 finału
 • W. Szewczyk - M. Fortuński 6:3
 • S. Stachowiak - D. Macioł 3:6
  1/4 turnieju
 • W. Szewczyk -D. Jastrząb 6:0
 • W. Zieliński - M. Fortuński  2:6
 • R. Babica - S. Stachowiak  1 : 6
 • M. Śniegocki - D. Macioł 3:6

New director - Nowy dyrektor.

December 27, 2022 - International Billiard Academy
New director of IBA.
Krzysztof Waszak - businessman from Bydgoszcz is a new director of the EEBC International Billiard Academy. He replaced Adrian Tabacaru ( ROM) who died in 2021. Academy priotities in 2023 will be: youth sport, matches EEBC-Africa and Skandinavia , education- trainers and referees.
Krzysztof Waszak- biznesmen z Bydgoszczy został nowym dyrektorem Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC. Zastąpił zmarłego w 2021 roku Adriana Tabacaru z Rumunii. Priorytetami działania Akademii w 2023 roku będą: sport młodzieżowy, mecze pomiędzy EEBC a Afriką i Skandynawią oraz szkolenie kadr trenerskich i sędziowskich.

Iwan Simonis S.A. and Aramith with us. Simonis i Aramith z nami.

December 10, 2022 - News

Companies Iwan Simonis S.A. and Aramith S.A. from Belgium will support the EEBC program in 2023. Talks on cooperation started in November and ended in December. “I am very pleased that two global companies sponsor our activities” said EEBC President Marcin Krzemiński 

Firmy Iwan Simonis S.A. i Aramith S.A. z Belgii będą wspierały program EEBC w 2023 roku. Rozmowy o współpracy  rozpoczęły się w listopadzie i zakończyły w grudniu.” Jestem bardzo zadowolony, że dwie światowe firmy sponsorują nasze działania” powiedział prezes EEBC Marcin Krzemiński.

Mak Marketing Junior Tour - 136 young athletes.

November 28, 2022 - News

The last event of the series Mak Marketing Junior Tour will be held in Frame Club in Lodz on December 4th. After three sports competitions in 2022, 36 girls and 100 guys are classified in the ranking.The leaders are: girls - I. Jońska – 293 pkt, O. Brodecka -268 pkt i J. Moczarska – 264 pkt.; boys- J. Nowak – 275 pkt, P.Brzękowski -270 pkt i D. Jastrząb – 269 pkt. Brzękowski -270 pkt i D. Jastrząb – 269 pkt.

Czwarty, kończący sezon turniej Mak Marketing Junior Tour odbędzie się w klubie Frame w Łodzi ( ul. Narutowicza 7/9) w dniu 4 grudnia o godz. 10.00. Zgłoszenia (imię, nazwisko, koniecznie adres e-mail) przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kopia na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Po trzech turniejach w rankingu dziewcząt prowadzą: I. Jońska – 293 pkt, O. Brodecka -268 pkt i J. Moczarska – 264 pkt. Wśród chłopców liderami są: J. Nowak – 275 pkt, P. Brzękowski -270 pkt i D. Jastrząb – 269 pkt.

EEBC LeaguesOur Sport Partners