EEBC trains juniors. At the primary school in Bilcza, we run billiards classes for young people. Twice a week we carry out a task specified in the "Club 2023" program of the Ministry of Sport. Working with young people gives a lot of satisfaction.

 

EEBC szkoli juniorów. Na bazie UKS Orlęta w Bilczy prowadzimy zajęcia bilardowe z młodzieżą. Dwa razy w tygodniu realizujemy zadanie określone w programie Ministerstwa Sportu "Klub 2023". Praca z mlodzieżą daje dużo satysfakcji.

EEBC LeaguesOur Sport Partners