W Kieleckim Centrum Bilardowym odbył się Świąteczny Turniej Grand Prix Gór Świętokrzyskich. Zagrało w nim 37 zawodników,

The Świętokrzyskie Mountains Grand Prix Christmas Tournament took place in the Kielce Billiard Center. 37 players played in it,

a zwycięzcami zostali:

and the winners were:

1. Wojciech Zagdan ,

2. Łukasz Kowalewski,

3. Rafał Wróblewski i Michał Wiech.

Nagrodę specjalną futerał bilardowy otrzymał od prezesa EEBC Marcina Krzemińskiego najmłodszy uczestnik zawodów Ksawery Marcinkowski. 

A special prize was awarded Ksawery Marcinkowski- the youngest participant of the competition.

Turniej poprowadził Jan Niewęgłowski, a pełne wyniki znajdziecie na:https://cuescore.com/tournament/TVSPORTSCUP+-+GRAND+PRIX+G%C3%93R+%C5%9AWI%C4%98TOKRZYSKICH+-+X/11340145

Wsparcia inicjatywnie udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego. 

Initiative support was provided by the Marshal's Office of the Świetokrzyskie Voivodeship.

EEBC LeaguesOur Sport Partners