The discussion on the EEBC program took place in the EEBC office in Kielce. The invitation submitted by the President of the EEBC was accepted by experts in the field of media, marketing and trade. "I invited people who are not directly related to billiards. I wanted to hear how they view our program and what perspectives for it. It was an interesting meeting and there is plenty to think about," said the host of the discussion, Marcin Krzemiński.
 
W biurze EEBC w Kielcach odbyła się dyskusja poświęcona programowi EEBC. Zaproszenie złożone przez prezesa EEBC przyjęli eksperci z dziedziny mediów, marketingu i handlu. " Osoby, które zaprosiłem nie są bezpośrednio związane z bilardem. Chciałem usłyszeć jak oni na nasz program patrzą i jakie widzą dla niego perspektywy. To było ciekawe spotkanie i jest nad czym myśleć" powiedział gospodarz dyskusji Marcin Krzemiński.

 

EEBC LeaguesOur Sport Partners