Komunikat Mak Marketing w sprawie Dynamic Billard Best of the East 2024

 Similarly to 2023, the following players of the Polish national team will not participate in the Dynamic Billard Best of the East series:

Podobnie jak w 2023 roku następujący zawodnicy polskiej kadry narodowej nie będą uczestniczyli w cyklu Dynamic Billard Best of the East:

 

Wojciech Szewczyk, Daniel Macioł, Wiktor Zieliński, Mieszko Fortuński, Sebastian Batkowski, Mateusz Śniegocki i Konrad Juszczyszyn.

 

The decision is dictated by the sports development strategy for selected PBA players.

Decyzja jest podyktowana strategią rozwoju sportowego dla wybranych zawodników PZBil, ale nie obejmuje zawodów w Polsce -Polish 9-Ball, które są zaliczane do rankingu Polski.

Jednocześnie Zarząd Polskiego Związku Bilardowego poinformował, że planuje dofinansowanie udziału w cyklu grupie wybranych juniorów i kobiet.

 

EEBC LeaguesOur Sport Partners