News


EEBC Board Meeting - zebranie zarządu EEBC.

November 26, 2021 - News

Zarząd EEBC podczas zebrania w dniu 25 listopada: przyjął projekt kalendarza sportowego na 2022 rok; zatwierdził umowę dotyczącą obsługi księgowej przez firmę Księguś; ustalił składkę partnera dla klubów piramidy; odwołał Dimitry Kashintseva z funkcji dyrektora EEBC ds. piramidy na Cyprze oraz zatwierdził projekt regulaminu turnieju "Mistrz Bilardowej Techniki".Uczczono pamięć zmarłego dyrektora Międzynarodowej Akademii Bilardowej Adriana Tabacaru. Uzgodniono, że turniej Dynamic Billard Best of the East w Rumunii będzie Memoriałem Adriana. 

The EEBC board at its meeting on November 25: adopted the sports calendar for 2022; approved the contract for accounting services by the Księguś company; established a partner's contribution for the pyramid clubs; recalled Dimitry Casinsev from the position of EEBC's Cyprus Pyramid Director and approved the draft rules of the "Master of Billiard Technique" tournament. Adrian Tabacaru, the late director of the International Billiard Academy, was commemorated. It has been agreed that the Dynamic Billard Best of the East tournament in Romania will be Adrian's Memorial.

Jalo ponownie! Jalo again !

November 25, 2021 - News

W Torrevei zakończyły się otwarte Mistrzostwa Hiszpanii w piramidę. Zgromadziły 19 uczestników, a najlepszym był Jalo Kotinurmi z Finlandii, który w finale 4:1 wygrał z Andrei Semjonovs z Irlandii. Wczesniej Jalo pokonał Aleksandra Albulova 4:1 , a Andrei nie dał szans 4:0 Anatoliyemu Tomin ( obaj z Hiszpanii).  Dodajmy, że Jalo wygrał już jeden turniej w tym roku, a w mistrzostwach EEBC był drugi. Nasze stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego inicjatywie koleżanek i kolegów z południa Europy.

 

 

In Torrevea, the open Spanish Championship in the pyramid ended. They gathered 19 participants, and the best was Jalo Kotinurmi from Finland, who in the final won 4:1 against Andrei Semjonovs from Ireland. Earlier, Jalo defeated Alexander Albulov 4:1, and Andrei did not give a chance 4:0 to Anatoliy Tomin (both from Spain). 

Let's add that Jalo has already won one tournament this year, and in the EEBC championship he was second. Our association provided financial support to the initiative of colleagues from the south of Europe.

Bartek Szkopiński polskim mistrzem techniki bilardowej.

November 19, 2021 - News

Bilardzista z Tczewa został pierwszym zwycięzcą akcji "Bilardowy Mistrz Techniki", którą EEBC organizowało dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgodnie z planem odbyła się ona w 9 miejscowościach, a o zwycięstwo walczyły 164 osoby. Zadanie obsługiwali licencjonowani sędziowie PZBil  wspierani przez wolontariuszy. W poszczególnych ośrodkach rywalizowała następująca liczba osób, a zwycięzcami zostali:
Dębica - 15 osób - Paweł Szeliga -22 pkt,
Tczew - 15 osób - Bartek Szkopiński - 26 pkt,
Krotoszyn - 18 osób - Arkadiusz Giernalczyk - 24 pkt,
Częstochowa - 27 osób - Adam Barczyński - 24 pkt,
Kraków - 19 osób- Danilo Dementi - 24 pkt,
Łabiszyn - 20 osób - Jakub Baran - 24 pkt,
Łódź - 16 osób - Michał Bilski - 18 pkt,
Kielce - 16 osób - Adam Pałczyński - 23 pkt,

Klub 2021 - koniec tegorocznej edycji

November 18, 2021 - News
Dobiegła końca realizacja tegorocznej edycji akcji Klub dofinansowywanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
EEBC prowadziło ją w Bilczy przy współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej oraz UKS Orlęta.

Friend of EEBC . Przyjaciel EEBC.

October 29, 2021 - News

Gregory Koblenz and Benz Botmann from the Dynamic Billard Organization from Germany received the honorary titles and badges of "Friend of the EEBC" from the president of EEBC, Marcin Krzemiński.

Gregory Koblenz i Benz Botmann z firmy Dynamic Billard Organization z Niemiec otrzymali z rąk prezesa EEBC Marcina Krzemińskiego honorowe tytuły i odznaki " Przyjaciel EEBC". 

Mistrz Bilardowej Techniki-Master of Billiard Technique

October 28, 2021 - News

Akcja prowadzona przez EEBC w ramach programu Ministerstwa " Sportowe Wakacje +" zbliża się do końca. Z kilku miejsc otrzymaliśmy pełne wyniki i wiemy kto zwyciężył.

The action carried out by the EEBC as part of the Ministry's "Sports Holidays +" program is coming to an end. We got full results from several places and we know who won. In 9 towns in Poland, players perform designated billiard tests. The winner is whoever scores the most points.

W Łodzi puchar wywalczył Michał Bilski, w Krakowie Danylo Dementi, a w Łabiszynie Jakub Baran.

Zmarł Adrian - Adrian died.

October 25, 2021 - News

 

Otrzymaliśmy smutną wiadomość z Rumunii, że w nocy zmarł w szpitalu nasz kolega, dyrektor Międzynarodowej Akademii    Bilardowej EEBC Adrian Tabacaru. Żonie Marii oraz pozostałym bliskim Adrianowi składamy kondolencję.

Zarząd EEBC

We received the sad news from Romania that our colleague, the director of the EEBC International Billiard Academy, Adrian Tabacaru,
died in the hospital that night. We would like to express our condolences to Maria's wife and other relatives of Adrian.

Board of the EEBC

Gagik Arutiunian won the EEBC Pyramid Championship. Wygrał mistrzostwa EEBC w piramidę

October 24, 2021 - News

Gagik Arutiunian  from Czech Republic won the 2021 EEBC Pyramid Championship. The event took place in Liege in Belgium, took part players from Czech Republic, Germany, Finland and Belgium.

Gagik beat Jalo Kotinurmi from Finland in the final 4:2. Bronze medals received:   Nikolay Liberov from Germany and Konstantin Kovalevskiy from Germany. 1992 Olympic champion in gymnastic Gregorii Mikutin participated in the championship. He finished the event on ninth position.

EEBC PYRAMID CHAMPIONSHIP in Belgium.

October 21, 2021 - News

Players from Belgium, Finland, Czech Republic and Germany are participating in EEBC Pyramid Championship-free pyramid. The event takes place in Liege in days 23-24.10.2021. Sponsors are: International Pyramid Confederation, Iwan Simonis S.A. and Wameter S.A. (Aramith).  Live-scoring on www.ebc-billiard.com

Tomasz Kaplan - no 1 in the 2021 Dynamic Billard Best of the East.

October 18, 2021 - News
 
Tomasz Kapłan wygrał ranking roczny cyklu Dynamic Billard Best of the East. Łącznie sklasyfikowanych zostało 201 zawodników z 15 państw. Tak wygląda czołówka:
 
Tomasz Kaplan is the best player of the 2021 Dynamic Billard Best of the East series.
 
1. Tomasz Kapłan (POL) 290 pkt.
2. Daniel Macioł (POL) – 275 pkt,
3. Oskar Jamorski (POL) – 260 pkt,
4. Sebastian Batkowski (POL) – 255 pkt,
5. Dominik Jastrząb (POL) -245 pkt,
6. Szymon Kural (POL) – 240 pkt;
7. Mariusz Skoneczny (POL) -235 pkt,
8. David Zalman (CZ) – 220 pkt.
Wiecej informacji - more information www.ebc-billiard.com

EEBC LeaguesOur Sport Partners