Mak Marketing Junior Tour -girls - dziewczęta POL, Kielce • 27-28 August 2020

Game
9-ball
Category
International
Type
Individual
Venue
POL, Kielce
Plac Moniuszki 2b
Start
27 August 2020
Final
28 August 2020

 

Komunikat organizatora EEBC JUNIOR CUP – MAK MARKETING JUNIOR TOUR 9-BIL

W związku z zagrożeniem COVID 19 zawodnicy będą rozgrywali mecze w turach.  Zgłoszeni do turnieju mają obowiązek zgłosić się osobiście na rejestrację w wyznaczonych miejscach i terminach.

DZIEWCZĘTA  z grup:

A, B  - odprawa w Grand Hotel Best Western –  czwartek -27.08. godz. 9.15 – 9.40 ,

C,D - odprawa w Grand Hotel Best Western –  czwartek - 27.08. godz. 14.30 – 14.45 ,

E,F,G,H - odprawa w Kieleckim Centrum Bilardowym  – piątek - 28.08. godz. 8.20 – 8.40

CHŁOPCY z grup:

A,B,C,D - odprawa w Kieleckim Centrum Bilardowym  – czwartek - 27.08. godz. 9.15 – 9.40

E,F,G,H, - odprawa w Grand Hotel Best Western czwartek – 27.08. godz. 9.15-9.40

I,J,K,L - odprawa w Kieleckim Centrum Bilardowym  – 27.08. godz. 9.15 – 9.40

M,N,O,P, - odprawa w Kieleckim Centrum Bilardowym  – 27.08. godz. 9.15 – 9.40.

 

Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

 zapraszają na

 

EEBC JUNIOR CUP 2020

MAK MARKETING JUNI0R TOUR

CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

KIELCE 27-28.08.2020

Obowiązują specjalne przepisy sanitarne związane z COVID 19.

 

REGULAMIN 

2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour 2020

Stoły:   10 stołów turniejowych  9-ft

Odmiana:   9 – bil, 

Dystans: gry do 3 i 4 wygranych partii

Opłata startowa:   45 zł,

Odprawa: godzina 9.30   grający od 10.00 na  stołach  nr 1-8  odprawa w KCB  

Otwarcie zawodów:  obowiązkowo zawodnicy grający na stołach nr  9-10  oraz grający w późniejszych godzinach  a przebywający już w Kielcach  zbiórka o 9.45  w Grand Hotelu  Best Western  ul. H. Sienkiewicz 78

System sportowy:

I etap: grupy 4 osobowe, gry  każdy z każdym
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:   80  zawodników

Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych juniorów  z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2019. Zakłada się że zagrają  64 osoby z kraju i 16 osób z zagranicy.  W przypadku braku zgłoszeń z zagranicy miejsca zostaną uzupełnione zawodnikami z kraju z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. ranking kroczący International Junior Cup
  2. data zgłoszenia do turnieju,                                                                                                                 
 2. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zaw. w kat chł i do 2 zaw. w kat. dz.)

- zawodnicy których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących,

- zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
- tylko Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl

Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.na www.ebc-billiard.com  oraz www.makmarketing.pl.   


Po dokonaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu zawodnika kluby otrzymają faktury za opłatę startową, którą muszą opłacić nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju. Opłata startowa wnoszona jest na rachunek bankowy stowarzyszenia East European Billiard Council i musi być uregulowana  do 24 sierpnia. Brak wpłaty spowoduje wykreślenie zawodników z listy startowej.

Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.

Zawodnicy startujący po raz pierwszy w cyklu EEBC JT muszą złożyć zgodę RODO

Wszyscy zawodnicy składają pisemne oświadczenie COVID -19 podpisane przez pełnoletnich opiekunów prawnych. (zał.)

Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2020 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.

Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.

Strój:

Ze względu na międzynarodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

 • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
 • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
 • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
 • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stroju wizytowego. Dopuszcza się krój tzw. „five pocket” , ale nie powinien to być materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu.

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo umieszczenia na stroju zawodników przywieszki z logo Miasta Kielce i nazwą imprezy.

 W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju posiada prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki. Jeżeli strój odbiega znacznie od wymaganego  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.


Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

Nagrody:

 • Puchary i medale
 • Nagrody rzeczowe
 • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
 • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2020  wg regulaminu MPJ

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnicy i trenerzy (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rekomendacji i zaleceń  organizatora dotyczących reżimu sanitarnego i przeciwdziałania Covid-19.

W trakcie zawodów w salach gier przebywają tylko zawodnicy i trenerzy z danej rundy rozgrywek. 

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć  z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

 Podczas zawodów wyłącznie MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego. Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

Plan gier

Dokładna imienna rozpiska meczów zostanie opublikowana minimum 3 dni przed zawodami. Proszę zastosować się do zawartych w niej informacjach.

CZWARTEK 27.08.2020

Stoły 1-8 znajdują się w KCB ul Moniuszki 2A 

stoły 9-10  znajdują się w Best Western Grand Hotel  ul. H. Sienkiewicza 78

Zawody w dniu 27.08.2020 

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Stół 9

Stół 10

Boys

Grupa A  godz.10.00

Boys Grupa  B godz.10.00

Grupa C godz.10.00

Grupa D

godz.10.00

 Dziewczęta

Grupa 2 (A) godz.10.00

 

 Dziewczęta

Grupa 1   (B) godz.10.00

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Boys 

Grupa E godz.12.30

Boys

Grupa  F godz.12.30

 Boys

Grupa G godz.12.30

 Boys

Grupa H

godz.12.30

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Stół 9

Stół 10

Boys

Grupa I godz.15.00

 Boys

Grupa  J  godz.15.00

Boys

Grupa K godz.15.00

Boys

Grupa L

godz.15.00

 Dziewczęta

Grupa 4 (D) godz.15.00

 Dziewczęta

Grupa 3 (C) godz.15.00

Stół 1

 

Stół 2

Stół 3

Stół 4

Stół 5

Stół 6

Stół 7

Stół 8

Boys

Grupa M godz.17.30

Boys

Grupa  N

godz.17.30

Boys

Grupa O

godz.17.30

Boys

Grupa P

godz.17.30

 

PIĄTEK  28.08.2020   -9.00 - 12.00- dziewczęta -  Grupa E,F,G,H  - KCBil

Chłopcy - Boys  -RUNDA PUCHAROWA  10.00 -12.30 mecze 1,2,3,4,5,6 - Grand  Hotel Best Western

                                                       - 12.30 - 15.30    - mecze 7,8,9,10, 11,12 -  Grand  Hotel Best Western

                                                       - 12. 30 - 15.30  - mecze 13,14,15,16. KCBil, 

             

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

EEBC JUNIOR CUP – MAK MARKETING JUNIOR TOUR

ORGANIZOWANEGO W  KIELCACH  W DNIACH 27-28.08. 2020 ROKU.

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

 1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
 2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
 3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach organizowanych przez EEBC i Mak marketing w 2020 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK                NIE

 

…………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

(miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich                     …………………………………………………..

                                                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).

 

 

 

WNIOSEK O FAKTURĘ ZA OPŁATY STARTOWE

W TURNIEJU EEBC JUNIOR CUP –KIELCE 27-28.08.2020 R.

 

Zwracamy się z wnioskiem o wystawienie faktury za opłaty startowe w w/w turnieju za następujących zawodników:

Kat. Chłopców: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kat. Dziewcząt ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem:   …………… os x 45 zł = …………………………….

 

Dane do faktury : ………………………………………………………………………………………………………………..

                                               ( nazwa klubu lub firmy)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( adres )

 

…………………………………………………………………………..

(NIP ).

 

                                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                       ( podpis wnioskodawcy)

 

 

Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council  i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

                                                            Kielce dnia 3 czerwca 2020 roku.

 

Zasady bezpieczeństwa na bilardowych zawodach sportowych

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
 4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
 5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

 

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

 

Część czwarta

 

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

 

Prezes EEBC i Mak Marketing

 

Marcin Krzemiński

 

Participants list

1Piechcin, BOSiR Bila PiechcinE3
2Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerD2
3Janowiec Wielkopolski, UKS DragonD1
4Piechcin, BOSiR Bila PiechcinG4
5Gdańsk, Green ClubB4
6Jaworzno, UKS Fair PlayF4
7Gdańsk, Green ClubD3
8Janowiec WielkopolskiH3
9Kielce, UKS KostomłotyD4
10Lisewo, UKSG1
11Rokietnica, Akademia BilardowaA1
12Czerniewice, PromykF3
13Wiślica, UKS MiłekA2
14CzerniewiceC1
15Piechcin, BOSiR Bila PiechcinB1
16Wiślica, UKS MiłekC2
17Janowiec WielkopolskiF1
18Wiślica, UKS MiłekH2
19Srock, ULKS DragonA3
20Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerE5
21Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 JokerC2
22Lisewo, UKSF2
23CzerniewiceB3
24SrockG3
25Kielce, NosanB2
26Kielce, NosanG2
27Tomaszow Mazowiecki, UKS 13 JokerH1
28Rokietnica, Akademia BilardowaC4
29Żnin, UKS PałukiA4
30CzerniewiceE4
31CZEH4
32Tarnów, MUKS IKSE2
1524
1424
1343
1214
1142
1043
924
824
724
624
603
632
613
623
630
603
613
613
542
530
530
523
523
530
530
503
532
424
430
413
430
423
430
413
423
430
330
332
323
332
332
342
332
332
330
214
231
223
213
203
203
232
231
203
103
130
131
134
132
113
103
113
131

Group A

1234+mΔm+fΔfPlace
1Malicka Milena×3 : 03 : 20 : 321612
2Matjas Martyna0 : 3×3 : 21 : 31-14-43
3Piera Monika2 : 32 : 3×2 : 3-36-34
4Walkowiak Maja3 : 03 : 13 : 2×33961

Group B

1234+mΔm+fΔfPlace
1Brzezińska Weronika×0 : 30 : 30 : 3-30-94
2Nowacka Julia3 : 0×3 : 21 : 321723
3Rybak Martyna3 : 02 : 3×3 : 021851
4Siemieniec Gabriela3 : 03 : 10 : 3×21622

Group C

1234+mΔm+fΔfPlace
1Moczarska Joanna×3 : 23 : 13 : 033961
2Okopień Kinga2 : 3×1 : 31 : 3-34-54
3Rutkowska Karolina1 : 33 : 1×2 : 31-16-13
4Tarka Julia0 : 33 : 13 : 2×21602

Group D

1234+mΔm+fΔfPlace
1Bierzgalska Magdalena×3 : 03 : 03 : 033991
2Brodecka Oktawia0 : 3×3 : 22 : 31-15-33
3Cuper Karina0 : 32 : 3×1 : 3-33-64
4Jońska Izabella0 : 33 : 23 : 1×21602

Group E

1234+mΔm+fΔfPlace
1Basińska Otylia×1 : 33 : 12 : 31-16-13
2Porczyk Sonia3 : 1×2 : 33 : 221821
3Wójciak Natalia1 : 33 : 2×2 : 31-16-24
4Świerczek Kornelia3 : 22 : 33 : 2×21812

Group F

1234+mΔm+fΔfPlace
1Ciołczyk Alicja×1 : 30 : 33 : 21-14-44
2Marcjanik Amelia3 : 1×3 : 23 : 233941
3Osińska Wiktoria3 : 02 : 3×0 : 31-15-13
4Rutkowska Paulina2 : 32 : 33 : 0×1-1712

Group G

1234+mΔm+fΔfPlace
1Brywczyńska Nadia×2 : 30 : 30 : 3-32-74
2Lipa Martyna3 : 2×3 : 03 : 133961
3Rytych Maja3 : 00 : 3×1 : 31-14-23
4Siemieniec Partycja3 : 01 : 33 : 1×21732

Group H

1234+mΔm+fΔfPlace
1Duszyńska Joanna×0 : 30 : 33 : 01-13-33
2Pawełczyk Dominika3 : 0×3 : 13 : 033981
3Szulczyk Joanna3 : 01 : 3×3 : 021742
4ZZ EBC0 : 30 : 30 : 3×-30-94
#1
3
4
Place 9
#2
1
4
Place 9
#3
4
2
Place 9
#4
2
4
Place 9
#5
4
2
Place 9
#6
2
4
Place 9
#7
2
4
Place 9
#8
2
4
Place 9
#9
2
4
Place 5
#10
4
3
Place 5
#11
4
2
Place 5
#12
1
4
Place 5
#13
4
3
Semifinal
#14
2
4
Semifinal
#15
2
4
Final

Final Standing

Place 1

Kielce, UKS Kostomłoty36.077.33%

Place 2

Kielce, Nosan24.067.33%

Place 3-4

Czerniewice18.076.33%
Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker18.062.33%

Place 5-8

Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker14.077.33%
Rokietnica, Akademia Bilardowa14.057.33%
Rokietnica, Akademia Bilardowa14.055.67%
Lisewo, UKS14.043.33%

Place 9-16

Wiślica, UKS Miłek12.072.00%
Żnin, UKS Pałuki12.071.00%
Lisewo, UKS12.070.33%
Czerniewice, Promyk12.068.33%
Czerniewice12.052.67%
Tomaszow Mazowiecki, UKS 13 Joker12.052.00%
Kielce, Nosan12.050.00%
Tarnów, MUKS IKS12.049.00%

Place 17-24

Piechcin, BOSiR Bila Piechcin8.063.33%
Piechcin, BOSiR Bila Piechcin8.037.33%
Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker8.037.33%
Janowiec Wielkopolski8.037.00%
Srock8.035.33%
Janowiec Wielkopolski, UKS Dragon8.034.67%
Janowiec Wielkopolski8.033.00%
Wiślica, UKS Miłek8.033.00%

Place 25-32

Czerniewice4.036.00%
Jaworzno, UKS Fair Play4.033.00%
Srock, ULKS Dragon4.013.33%
Wiślica, UKS Miłek4.010.00%
Gdańsk, Green Club4.08.33%
Piechcin, BOSiR Bila Piechcin4.06.00%
Gdańsk, Green Club4.00.00%
CZE4.00.00%


Our Sport Partners