Training for billiard instructors took place in Trnava. The course participants were prepared to work with juniors. The instructor of the classes was the world champion in billiard tricks, Bogdan Wołkowski. The campaign as part of the International Billiard Academy was conducted by the Slovak Billiard Federation.

W Trnavie odbyło się szkolenie dla instruktorów bilardowych. Uczestnicy kursu byli przygotowywani do pracy z juniorami.

Prowadzącym zajęcia był mistrz świata w trikach bilardowych Bogdan Wołkowski. Akcję w ramach Międzynarodowej Akademii Bilardowej prowadził Słowacki Związek Bilardowy.

 

EEBC LeaguesOur Sport Partners