The EEBC Board approved the sports plan for 2024. The calendar of events includes several billiard tournaments that will be held in several countries. The EEBC Championship will be held for the fourth time, and the 23rd season will begin the Dynamic Billard Best of the East tournament series. The players will also receive an offer to play in the Pardubice Open and tournaments in Georgia. There are EEBC championships and two EEBC Junior Cups waiting for juniors. In Poland, EEBC is also a co-organizer of the POL TOUR and Junior Tour series. There are 22 tournaments in total. According to the agreements, Eastern Europe will host billiard players from Africa (Afri-East Euro Cup) and Scandinavia (Eastern-Nordic Cup). There is a good chance that another intercontinental event will take place, but this will be decided in November. In the summer, Romania is scheduled to host the EEBC Summer Conference. There are no dates for pyramid events or training courses for coaches and players in the calendar yet. The arrangements here will last until the end of the year.Information about planned actions will be published in the EEBC calendar available at www.ebc-billiard.com

Zarząd EEBC zatwierdził plan sportowy na 2024 rok. W kalendarzu imprez znajduje się kilkanaście turniejów bilardowych, które rozegrane zostaną w kilku państwach. Po raz czwarty odbędą się mistrzostwa EEBC, a 23 sezon rozpocznie cykl turniejów Dynamic Billard Best of the East. Zawodnicy otrzymają także ofertę gry w Pardubice Open oraz turniejach w Gruzji. Na juniorów czekają mistrzostwa EEBC oraz dwa EEBC Junior Cup. W Polsce EEBC jest także współorganizatorem cyklów POL TOUR i Junior Tour. W sumie to 22 turnieje.

Zgodnie z umowami Europa Wschodnia będzie gościła bilardzistów z Afryki ( Afri-East Euro Cup) oraz Skandynawii ( Eastern-Nordic Cup). Jest duża szansa, że dojdzie do skutku jeszcze jedna międzykontynentalna impreza, ale to rozstrzygnie się w listopadzie. Latem Rumunia ma gościć Letnią Konferencję EEBC.

W kalendarzu nie ma jeszcze dat imprez w piramidę oraz kursów szkoleniowych dla trenerów i zawodników. Tutaj ustalenia potrwają do końca roku.

Informacje o planowanych akcjach będą opublikowane w kalendarzu EEBC dostępnym na stronie www.ebc-billiard.com

EEBC LeaguesOur Sport Partners