We have completed the implementation of the Club 2023 program. Funding from the Ministry of Sport and Tourism allowed us to conduct youth training
at the Primary School in Bilcza for several months. At the end of the campaign, the children received commemorative diplomas.


Zakończyliśmy realizację programu Klub 2023. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliło nam przez kilka miesięcy prowadzić szkolenie młodzieży w Szkole Podstawowej w Bilczy.

Na zakończenie akcji dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

EEBC LeaguesOur Sport Partners