Po raz kolejny doszło do zawarcia umów współpracy z Iwan Simonis S.A. w Belgii i Saluc S.A. w Belgii. Światowi liderzy w produkcji sukna i bil będą wspierali sportowe imprezy organizowane przez Mak Marketing i EEBC w 2021 roku. 

" Jestem bardzo zadowolony, że trwająca już wiele lat współpraca będzie kontynuowana w 2021 rok. Sukna Iwan Simonis i bile Aramith, to produkty najwyższej światowej półki. Daje nam to możliwość zaoferowania uczestnkom naszych zawodów ( Dynamic Billard Best of the East, Afri-East Euro Cup, EEBC Pyramid Tour) fantastycznych warunków gry" powiedział Marcin Krzemiński - prezes EEBC i MAK Marketing.

Cooperation agreements were concluded with Iwan Simonis S.A. in Belgium and Saluc S.A. in Belgium. World leaders in the production of cloth and balls will support sports events organized by Mak Marketing and EEBC in 2021. "I am very pleased that the long-lasting cooperation will be continued in 2021. Iwan Simonis cloth and Aramith balls are products of the highest world shelf. This gives us the opportunity to offer the participants of our competition (Dynamic Billard Best of the East, Afri-East Euro Cup, EEBC Pyramid Tour) fantastic playing conditions", said Marcin Krzemiński - president of EEBC and MAK Marketing.

EEBC LeaguesOur Sport Partners