Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Polski Związek Bilardowy określił zasady organizacji głównych zawodów sportowych. Komunikat w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej Związku www.bilard-sport.pl 

Zgodnie z tą decyzją potwierdzamy organizację w dniu 14 lutego pierwszego narodowego turnieju Mak Marketing Junior Tour oraz w dniach 20-21 lutego zawodów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR. Obie imprezy odbędą się w klubie Frame w Łodzi.

UWAGA !!! W zawodach POL TOUR mogą wziąć tylko osoby posiadające licencję i kartę prawa do gry na 2021 !!! Wykaz osób posiadających takie dokumenty powinien być dostępny na stronie PZBil.  W Junior Tour obowiązują licencje ważne na 2021 rok.

Osoby zgłoszone na POL TOUR, które do 14 stycznia nie będą posiadały w/w dokumentów zostaną wykreślone z listy startowej. Informujemy, że Mak Marketing i EEBC nie prowadzą oddzielnej ewidencji licencji. To jest wyłączne prawo Polskiego Związku Bilardowego, jako narodowej organizacji sportowej. Korzystamy więc z danych opublikowanych przez Zwiazek.

Polski Związek Bilardowy poinformował nas, że podejmie starania w celu jak najszybszego zarejestrowania nowych osób ubiegających się o licencję i kartę prawa do gry.

EEBC LeaguesOur Sport Partners