News


He won again ! Wygrał ponownie!

November 24, 2023 - News

Szymon Kural (POL) won again the annual ranking of the 2023 Dynamic Billard Best of the East series. The leader of the 2022 season won the gold medal twice this year (he won in Romania and Poland) and was fifth (in the Czech Republic) and ninth (in Slovakia).In total, he accumulated 320 points. Just like last year, Dominik Jastrząb (POL) took second place. He collected 280 points. The next two places were taken by Czechs David Zalman (215 points) and Petr Urban (195 points). The 2023 ranking included 238 billiards players from 15 countries.

Szymon Kural (POL) wygrał ponownie roczny ranking cyklu Dynamic Billard Best of the East.  Lider sezonu 2022 w tym roku dwukrotnie sięgnął po złoty medal ( wygrał w Rumunii i Polsce) oraz był piąty ( w Czechach) i dziewiąty (na Słowacji).  Łącznie zgromadził 320 pkt. Identycznie jak rok temu drugą lokatę wywalczył Dominik Jastrząb (POL). Zebrał on 280 punktów. Kolejne dwa miejsca zajęli Czesi David Zalman (215 pkt) i Petr Urban (195 pkt).

W rankingu 2023 sklasyfikowanych zostało 238 bilardzistów z 15 państw.

 

Program "Klub 2023"

November 24, 2023 - News

We have completed the implementation of the Club 2023 program. Funding from the Ministry of Sport and Tourism allowed us to conduct youth training
at the Primary School in Bilcza for several months. At the end of the campaign, the children received commemorative diplomas.


Zakończyliśmy realizację programu Klub 2023. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliło nam przez kilka miesięcy prowadzić szkolenie młodzieży w Szkole Podstawowej w Bilczy.

Na zakończenie akcji dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

Czech success after 15 years. Czeski sukces po 15 latach.

November 22, 2023 - News

Big day in Czech Republic. They had been waiting for him since 2008. Petr Urban from the Maple club in Pardubice won the Dynamic Billard Best of the East tournament. He is the second Czech competitor in the history of the series to win the gold medal. The first one was Michał Gavenciak, who stood on the highest step of the podium in 2004, 2006 and 2008.

“I competed in the Dynamic Best series many times, but I couldn't win any tournament. I made it to the finals twice, but my opponents were better. Now it has been achieved," said Petr. Urban won against Dominik Jastrząb (POL) 7:2 in the final. Bronze medals were won by Szymon Duda (POL) and Krystian Piekarski (POL).

The first of them lost 1:7 to P. Urban in the semi-final, and the second one lost to D. Jastrzębie 0:7 in the shortest match of the competition. This fight lasted about 20 minutes.

What waits us in 2024? Co nas czeka w 2024 roku?

October 26, 2023 - News

The EEBC Board approved the sports plan for 2024. The calendar of events includes several billiard tournaments that will be held in several countries. The EEBC Championship will be held for the fourth time, and the 23rd season will begin the Dynamic Billard Best of the East tournament series. The players will also receive an offer to play in the Pardubice Open and tournaments in Georgia. There are EEBC championships and two EEBC Junior Cups waiting for juniors. In Poland, EEBC is also a co-organizer of the POL TOUR and Junior Tour series. There are 22 tournaments in total. According to the agreements, Eastern Europe will host billiard players from Africa (Afri-East Euro Cup) and Scandinavia (Eastern-Nordic Cup). There is a good chance that another intercontinental event will take place, but this will be decided in November. In the summer, Romania is scheduled to host the EEBC Summer Conference. There are no dates for pyramid events or training courses for coaches and players in the calendar yet. The arrangements here will last until the end of the year.Information about planned actions will be published in the EEBC calendar available at www.ebc-billiard.com

Zarząd EEBC zatwierdził plan sportowy na 2024 rok. W kalendarzu imprez znajduje się kilkanaście turniejów bilardowych, które rozegrane zostaną w kilku państwach. Po raz czwarty odbędą się mistrzostwa EEBC, a 23 sezon rozpocznie cykl turniejów Dynamic Billard Best of the East. Zawodnicy otrzymają także ofertę gry w Pardubice Open oraz turniejach w Gruzji. Na juniorów czekają mistrzostwa EEBC oraz dwa EEBC Junior Cup. W Polsce EEBC jest także współorganizatorem cyklów POL TOUR i Junior Tour. W sumie to 22 turnieje.

Zgodnie z umowami Europa Wschodnia będzie gościła bilardzistów z Afryki ( Afri-East Euro Cup) oraz Skandynawii ( Eastern-Nordic Cup). Jest duża szansa, że dojdzie do skutku jeszcze jedna międzykontynentalna impreza, ale to rozstrzygnie się w listopadzie. Latem Rumunia ma gościć Letnią Konferencję EEBC.

W kalendarzu nie ma jeszcze dat imprez w piramidę oraz kursów szkoleniowych dla trenerów i zawodników. Tutaj ustalenia potrwają do końca roku.

Informacje o planowanych akcjach będą opublikowane w kalendarzu EEBC dostępnym na stronie www.ebc-billiard.com

Training in Trnava. Szkolenie w Trnavie.

October 25, 2023 - News

Training for billiard instructors took place in Trnava. The course participants were prepared to work with juniors. The instructor of the classes was the world champion in billiard tricks, Bogdan Wołkowski. The campaign as part of the International Billiard Academy was conducted by the Slovak Billiard Federation.

W Trnavie odbyło się szkolenie dla instruktorów bilardowych. Uczestnicy kursu byli przygotowywani do pracy z juniorami.

Prowadzącym zajęcia był mistrz świata w trikach bilardowych Bogdan Wołkowski. Akcję w ramach Międzynarodowej Akademii Bilardowej prowadził Słowacki Związek Bilardowy.

 

EEBC Pyramid Cup- Spain 2023.

October 09, 2023 - News

Players from Germany, Finland, Belgium, Poland, Spain, Latvia and Switzerland played in the last EEBC pyramid ranking tournament this year. 32 billiard players came to the Abricol club in Torrevieja. Due to the number of tables, it was impossible for more players to start.The winner has been Alexander Puchlenko, playing under the Finnish flag. In the final he defeated Ivan Telikin from Germany 4:3. Dimitri Barskih and Andrej Rusaczkov from Spain also reached the podium. Ranking leader Jalo Kotinurmi (FIN) had to settle for fifth place after losing 2-3 to Rusachkov. Thanks to everyone for participating and Alexander Albulov for preparing the event.

Zawodnicy z: Niemiec, Finlandii, Belgii, Polski, Hiszpanii, Łotwy i Szwajcarii zagrali w ostatnim w tym roku rankingowym turnieju EEBC w piramidę. Do klubu Abricol w Torrevieji przyjechało 32 bilardzistów. Ze względu na ilość stołów niemożliwy był start większej ilości graczy. Zwycięzcą został grający pod fińską flagą Alexander Puchlenko. W finale pokonał Ivanem Telikinem z Niemiec. Na podium weszli także: Dimitri Barskih i Andrej Rusaczkov z Hiszpanii. Tym razem lider rankingu Jalo Kotinurmi (FIN) musiał zadowolić się piątym miejscem, po przegraniu 2:3 z Rusaczkovem.

Podziękowania dla wszystkich za udział, a Alexandru Albulovu za przygotowanie imprezy.

 

200 euro for Milan. 200 euro dla Milana.

October 04, 2023 - News

Milan Mrva z Presova otrzymał "dziką kartę" wartą 200 euro na start w zawodach Euro-Tour w Słowenii. Ta dodatkowa nagroda przysługuje osobom grającym w cyklu Dynamic Billard Best of the East. Jej sponsorem jest firma Dynamic Billard z Niemiec, a dysponentem Mak Marketing. 

Milan Mrva received a "wild card" worth EUR 200 to start in the Euro-Tour competition in Slovenia. This additional prize is available to people who play the Dynamic Billard Best of the East series. Its sponsor is Dynamic Billard from Germany, and its administrator is Mak Marketing.

Cup for EEBC. Puchar dla EEBC.

September 30, 2023 - News

Cape Town is a lucky place for EEBC players. Team: Mariusz Skoneczny, Dominik Jastrzab, Petr Urban and Jaroslav Polach won the 2023 Afri East Euro Cup 4:2. Athletes from Africa were better in two pars matches but lost four single matches. In the first match of the second session, Elzet-Craig lost 1:4 to Dominik-Jaroslav and it looked like the EEBC players would win easily. However, this did not happen. The rivals led to 4:4 and in the next rack they scored "9" from a break.This defeat motivated the European players.

Petr Urban played a very good match. He defeated Marnitz 5:1.The fate of the match was decided in the Mariusz-Jamiel clash. The team captains were strongly supported by their partners. Two mistakes by Jamiel were enough for Mariusz to end the match with a score of 5:1. For the third time, the cup goes to Europe. Presidents Saths Reddy and Marcin Krzemiński presented medals and thanked the competitors and sponsors for the fantastic event. In 2024, Europe will be the host country and all athletes would love to meet again.

Kapsztad jest szczęśliwym miejscem dla graczy EEBC. Zespół: Mariusz Skoneczny, Dominik Jastrząb, Petr Urban i Jaroslav Polach zwyciężyli w Afri East Euro Cup 2023 4:2. Sportowcy z Afryki byli lepsi w dwóch meczach par, ale przegrali cztery pojedyncze starcia.W pierwszym meczu drugiej sesji para Elzet -Craig przegrywała 1:4 z D. Jastrzab-J. Polach i wyglądało że zawodnicy EEBC łatwo zwyciężą. Tak się jednak nie stało. Rywale doprowadzili do 4:4 i w kolejnej partii wbili "9" z rozbicia.Ta porażka bardzo zmotywowała ekipę z Europy. Bardzo dobry mecz zagrał Petr pokonujac Maritza 5:1.

Losy meczu decydowały się w starciu Mariusz-Jamiel. Kapitanowie drużyn silnie byli wspierani przez partnerów.Dwa błędy Jamiela wystarczyły Mariuszowi, aby zakończyć pojedynek wynikiem 5:1.

Po raz trzeci puchar jedzie do Europy. Prezesi Saths Reddy i Marcin Krzemiński wręczyli medale i podziękowali zawodnikom oraz sponsorom za fantastyczną imprezę.W 2024 roku gospodarzem będzie Europa i wszyscy sportowcy z wielką przyjemnością spotkaliby się ponownie. 

 

 

Afri-East Euro Cup - 2:1 after first session. 2:1 po pierwszej sesji.

September 30, 2023 - News

EEBC team leads after the first session 2:1. In the opening match, Mariusz Skoneczny - Petr Urban lost 1:5 to Jamiel Jacobs and Marnitz Hawkes. Individual matches were won by Dominik Jastrząb against Craig Bouwer 5:3 and Jaroslav Polach against Elzette Koen 5:2. Today there are three more games.

2:1 po pierwszym dniu. Team EEBC prowadzi jednym punktem po trzech meczach Afri-East Euro Cup w Kapsztadzie. Na starcie para Mariusz Skoneczny - Petr Urban przegrała 1:5 z duetem Jamiel Jacobs, Marnitz Hawkes.

Indywidualne mecze wygrał Dominik Jastrząb z Craig Bouwer 5:3

i Jaroslav Polach z Elzette Koen 5:2. Jutro kolejne trzy spotkania.

 

Afri-East Euro Cup - Cape Town. Mecz Europa Wschodnia kontra Afryka.

September 27, 2023 - News

2023 Afri- East Euro Cup is coming ! Team of EEBC flies to Cape Town today. The team includes: Mariusz Skoneczny (POL), Petr Urban (CZE), Jaroslav Polach (SVK) and Dominik Jastrzab (POL). Flying with them are: the president of EEBC, Marcin Krzemiński, and the director of the International Billiards Academy, Krzysztof Waszak. In the African national team we will see: Craig Bouwer, Jamiel Jacobs, Martinz Hawkes and Elzette Koen. The All African Pool Association team will be led by president Saths Reddy. The Afri-East Euro Cup is held for the third time. In 2019, the teams met in Johannesburg (South Africa), and in 2022 in Kielce. So far, the EEBC team has won twice.

Mecz Afri-East Euro Cup nadchodzi. Zespół EEBC dzisiaj wylatuje do Republiki Południowej Afryki, by w Kapsztadzie zmierzyć się z gwiazdami Czarnego Lądu.

W drużynie są: Mariusz Skoneczny (POL), Petr Urban (CZE), Jaroslav Polach (SVK) and Dominik Jastrzab (POL).Wspólnie z nimi lecą: prezes EEBC Marcin Krzemiński oraz dyrektor Międzynarodowej Akademii Bilardowej Krzysztof Waszak. Spotkanie odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza 29 września, a druga 30 września. W reprezentacji Afryki zobaczymy: 

  1. Craig Bouwer.
  2. Jamiel Jacobs.
  3. Marnitz Hawkes.
  4. Elzette Koen.

Drużynę All African Pool Association poprowadzi prezes Saths Reddy.

Afri -East Euro Cup odbywa się po raz trzeci. W 2019 roku zespoły spotkały sie w Johanesubrgu (RPA), a w 2022 w Kielcach. Dotychczas dwa razy wygrała ekipa EEBC.

EEBC LeaguesOur Sport Partners