News


Baltic League together with EEBC. Bałtycka Liga z EEBC.

February 07, 2023 - News

The promoter of the Baltic Billiard League, Gintaras Petrovas, expressed his willingness to cooperate with the EEBC. “Gintaras paid the EEBC Partner fee and after a few years of break we are working together. This is good news for the players and for our region” – said Marcin Krzeminski -EEBC president. League tournaments have been included in the EEBC calendar. 

Promotor Bałtyckiej Ligi Bilardowej Gintaras Petrovas zgłosił chęć współpracy z EEBC. „Gintaras opłacił składkę Partnera EEBC i po kilku latach przerwy działamy razem. To dobra wiadomość dla zawodników i dla naszego regionu” – powiedział prezes EEBC Marcin Krzemiński.  Turnieje Ligi zostały wpisane w kalendarz EEBC.

 

 

World Nine Ball Championship - Kielce 2023

January 27, 2023 - News

Francisco Sanchez won the World Nine Ball Championship -Kielce 2023. Polish Billiard Association was a co-organizer of the championship.

Francisco Sanchez jest nowym mistrzem świata w odmianę 9-bil. Z Kielc wyjechał z pięknym pucharem i 60.000 USD nagrody!. Polski Związek Bilardowy był współorganizatorem mistrzostw.

The championship will start on February 1. 128 players will compete for the financial prize of USD 325,000. This group includes players from Eastern Europe. Unfortunately, many federations do not have representatives.

POL Poland - 13 players,
CZE Czech Rep. - 2
BIH Bosnia & Hercegovina - 2
ALB Albania - 2
EST Estonia - 2
SVK Slovakia - 1
HUN Hungary - 1
LIT Lithuania - 1
SRB Serbia - 1

Pierwszy lider sezonu. First leader.

January 22, 2023 - News

The annual Polish billiards ranking 2023 was headed by Daniel Macioł. Billiard player Dekada.Bilardo.pl Sosnowiec won the inaugural Grand Prix of Poland tournament Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 8-ball. The competition took place in the Strefa club in Łódź, and 133 billiard players participated in it. In the final, Macioł defeated his club colleague Wojciech Szewczyk 6:5.

Na czele rocznego polskiego rankingu bilardowego 2023 stanął Daniel Macioł. Bilardzista Dekada.Bilardo.pl Sosnowiec wygrał inaugurujący turniej Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 8-bil. Zawody odbyły się w klubie Strefa w Łodzi, a uczestniczyło w nich 133 bilardzistów. W finale Macioł pokonał klubowego kolegę Wojciecha Szewczyka 6:5. 

Results -matches of Grand Prix of Poland POL TOUR

January 21, 2023 - News

Last 32 - results of matches - Grand Prix of Poland Brzesc Slomka Ptysiowa POL TOUR -8-Ball - club Strefa Lodz.

Wyniki meczów turnieju Grand Prix Polski w Bilard Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR w Łodzi.
  Final
 • W. Szewczyk - D. Maciol 5:6
  1/2 finału
 • W. Szewczyk - M. Fortuński 6:3
 • S. Stachowiak - D. Macioł 3:6
  1/4 turnieju
 • W. Szewczyk -D. Jastrząb 6:0
 • W. Zieliński - M. Fortuński  2:6
 • R. Babica - S. Stachowiak  1 : 6
 • M. Śniegocki - D. Macioł 3:6

New director - Nowy dyrektor.

December 27, 2022 - International Billiard Academy
New director of IBA.
Krzysztof Waszak - businessman from Bydgoszcz is a new director of the EEBC International Billiard Academy. He replaced Adrian Tabacaru ( ROM) who died in 2021. Academy priotities in 2023 will be: youth sport, matches EEBC-Africa and Skandinavia , education- trainers and referees.
Krzysztof Waszak- biznesmen z Bydgoszczy został nowym dyrektorem Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC. Zastąpił zmarłego w 2021 roku Adriana Tabacaru z Rumunii. Priorytetami działania Akademii w 2023 roku będą: sport młodzieżowy, mecze pomiędzy EEBC a Afriką i Skandynawią oraz szkolenie kadr trenerskich i sędziowskich.

Iwan Simonis S.A. and Aramith with us. Simonis i Aramith z nami.

December 10, 2022 - News

Companies Iwan Simonis S.A. and Aramith S.A. from Belgium will support the EEBC program in 2023. Talks on cooperation started in November and ended in December. “I am very pleased that two global companies sponsor our activities” said EEBC President Marcin Krzemiński 

Firmy Iwan Simonis S.A. i Aramith S.A. z Belgii będą wspierały program EEBC w 2023 roku. Rozmowy o współpracy  rozpoczęły się w listopadzie i zakończyły w grudniu.” Jestem bardzo zadowolony, że dwie światowe firmy sponsorują nasze działania” powiedział prezes EEBC Marcin Krzemiński.

Mak Marketing Junior Tour - 136 young athletes.

November 28, 2022 - News

The last event of the series Mak Marketing Junior Tour will be held in Frame Club in Lodz on December 4th. After three sports competitions in 2022, 36 girls and 100 guys are classified in the ranking.The leaders are: girls - I. Jońska – 293 pkt, O. Brodecka -268 pkt i J. Moczarska – 264 pkt.; boys- J. Nowak – 275 pkt, P.Brzękowski -270 pkt i D. Jastrząb – 269 pkt. Brzękowski -270 pkt i D. Jastrząb – 269 pkt.

Czwarty, kończący sezon turniej Mak Marketing Junior Tour odbędzie się w klubie Frame w Łodzi ( ul. Narutowicza 7/9) w dniu 4 grudnia o godz. 10.00. Zgłoszenia (imię, nazwisko, koniecznie adres e-mail) przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kopia na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Po trzech turniejach w rankingu dziewcząt prowadzą: I. Jońska – 293 pkt, O. Brodecka -268 pkt i J. Moczarska – 264 pkt. Wśród chłopców liderami są: J. Nowak – 275 pkt, P. Brzękowski -270 pkt i D. Jastrząb – 269 pkt.

Meetings in Albania. Spotkania w Albanii.

November 03, 2022 - News

During his stay in Albania, the President of EEBC Marcin Krzemiński was a guest of the Albanian Olympic Committee Fidel Ylla and Deputy Minister of Sport Endrit Hoxha. The gentlemen talked about the government's support for the activities of the Albanian Billiards Federation and the development of sport in Albania."Thank you for the warm welcome and very interesting conversations. I hope that my visit will help billiards players from Albania" said M. Krzemiński. The meetings were attended by the President of ABF Edmond Loku, his daughter Vjola and EEBC Director in Romania Alexandru Balas.

Prezes EEBC podczas pobytu w Albanii był gościem przezesa Albańskiego Komitetu Olimpijskiego Fidela Ylli oraz wiceministra sportu Endrita Hoxha. Panowie rozmawiali o wsparciu działań Albańskiej Federacji Bilardowej przez rząd oraz rozwoju sportu w Albanii. "Dziękuję za ciepłe przyjęcie i bardzo ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że moja wizyta pomoże bilardzistom z Albanii uzyskać finansowe wsparcie" powiedział M. Krzemiński.  W spotkaniach uczestniczyli: prezes ABF Edmond Loku, jego córka Vjola i dyrektor EEBC w Rumunii Alexandru Balas. 

 

New EEBC Friend. Nowy wyróżniony.

November 02, 2022 - News

Leszek Wnetrzak was awarded "the EEBC Friend" badge.  So far, only 25 people from 9 countries have been awarded for supporting the organization's activities.EEBC Friend is the only international award given by the East European Billiard Council.

Leszek Wnętrzak został wyróżniony odznaką Przyjaciel EEBC.  Za wsparcie działąń organizacji dotychczas wyróżniono tylko 25 osób z 9 państw.Odznaka "EEBC Friend" jest jedynym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym przez East European Billiard Council. 

Kural's success in Albania and the whole cycle. Sukces Kurala w Albanii i całym cyklu.

October 28, 2022 - Best of the East

Szymon Kural (POL) came top in the 101st tournament of the Dynamic Billard Best of the East series. The billiards player from Krakow defeated Petr Urban from the Czech Republic in the final.  Bronze medals went to: Labinot Markaj (KOS) and Mariusz Skoneczny (POL).

The tournament, which was organised at the Kombinat Hotel, hosted players from: Czech Republic, Poland, North Macedonia, Kosovo, Romania and Albania. The well-equipped room, prepared by the Albanian host Edmond Loku, featured 8 Dynamic II tables, which were purchased specifically for this tournament. Company “Tibo” covered the event online, while the press team reported on it in the media. The following day, the popular ABC television broadcast coverage of the event. What is noteworthy, the Albanian Olympic Committee provided its TV platform for the coverage of our tournament.

EEBC LeaguesOur Sport Partners